Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens myter

Skapad 2018-11-19 12:17 i Tunabergsskolan Uppsala
Läsa och arbeta med Antikens myter.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du ska under denna period fördjupa dig i antikens myter. Läsa, reflektera och skriva texter om dessa.

Innehåll

Under denna period ska du läsa och lära dig om de världskända grekiska myterna.

Vi kommer att göra detta:

 • Du ska känna till några av de mest kända myterna, gudarna, hjältarna och vidundren inom den grekiska mytologin.
 • Du kommer att träna en hel del på att läsa med flyt och på läsförståelse.
 • Du kommer att få diskutera olika myter och betydelser av berättelserna då och idag.
 • Du kommer ihop med en kompis att få forska kring och redovisa muntligt om en vald stjärnbild, hjälte eller vidunder.  
 • Du kommer att få skriva en journalistisk text kring en vald myt.
 • Om tid och intresse finns kommer du också att få sätta upp en teaterversion av Odysséen alternativt göra en digital redovisning av Illiaden eller av någon annan myt.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: