👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi

Skapad 2018-11-19 12:32 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Kemi
Organisk kemi handlar om alla kolföreningar. Vi kommer gå igenom viktiga ämnesgrupper inom den organiska kemin och lära oss om deras namn, struktur och egenskaper.

Innehåll

Organisk kemi i Kemi 2

Uppgifter

  • Omprov Organisk kemi

  • Omprov Organisk kemi

  • Prov Organisk kemi

  • Rapport Estersyntes

Matriser

Kem
Rapport Estersyntes

Laborativt

Komplettera
E
C
A
Inledning
Komplettera
Inledning och syfte finns och beskrivs enkelt med vissa brister.
Tydlig inledning och syfte som stämmer. Relevant teori beskrivs i inledningen.
Tydlig inledning och syfte som stämmer. Relevant teori beskrivs korrekt och lagom kortfattat.
Metod och material
Komplettera
Beskriver material och metod i stort sett korrekt. Vissa delar kan saknas, men laborationen går i stort sett att utföra med hjälp av beskrivningen.
Tydlig beskrivning av material och metod. Viss irrelevant information kan finnas med eller så är beskrivningen onödigt detaljerad.
Tydlig beskrivning av material och metod. All relevant information finns med. Beskrivningen är lagom lång och innehåller inte onödiga detaljer.
Resultat
Komplettera
Beskriver resultaten på ett enkelt sätt.
Beskriver resultaten utvecklat och använder tabeller och/eller figurer när det är lämpligt. Beräkningar är korrekta.
Beskriver resultaten tydligt och väl utvecklat. Använder tabeller och figurer på ett väl utvecklat sätt. Beräkningar är korrekta.
Diskussion
Komplettera
Drar någon slutsats av resultaten och diskuterar resultaten på ett enkelt sätt, till exempel genom att jämföra med teorin eller att lyfta fram någon felkälla.
Drar slutsatser av resultaten och diskuterar dem utifrån ett par aspekter. Analyserar svagheter i metoden (felkällor) och hur de kan ha påverkat resultatet.
Drar slutsatser från resultaten och diskuterar dem utifrån flera aspekter. Diskussionen är välutvecklad och tydlig och anknyter väl till teori och syfte. Föreslår förbättringar i metoden när det är relevant.

Naturvetenskapligt språk

Komplettera
E
C
A
Språk och källhantering
Komplettera
Rapporten följer delvis rätt struktur och går att förstå med viss ansträngning. Begrepp används korrekt till viss del. Källhänvisning finns.
Rapporten följer rätt struktur och är relativt tydlig. Språket är mestadels opersonligt och begrepp används korrekt. Referenser och källhänvisning finns.
Rapporten följer mallen, är välstrukturerad, lätt att läsa och lagom detaljerad. Rätt information finns i rätt avsnitt. Språket är tydligt och opersonligt. Begrepp används korrekt. Referenser och källhänvisningar finns och följer mallen.