Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagolikt åk 7B, Höstterminen -18

Skapad 2018-11-19 13:10 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Konstsagor, folksagor, fabler,sägner, legender och myter
Grundskola 7 Svenska
I alla tider har människor samlats och berättat historier för varandra, dessa förvandlades med tiden till folksagor och var ofta riktade till olika slags lyssnare. Vi ska under denna moment lära oss om sagornas typiska drag, uppbyggnad och innehåll. Vi kommer att läsa sagor, jämföra dem med film och även skriva och bearbeta en egen saga.

Innehåll

Planering för arbetsområde

Vi ska påbörja ett arbetsområdet - sagor. Syftet är att utveckla din förmåga att läsa, förstå och tolka olika slags sagor samt att ge dig tillfälle att utveckla ditt skrivande inom denna genre. Du ska också lära dig några kända författare och typiska drag för både folksagor och fabler.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt genom muntliga och skriftliga uppgifter vid varje lektionstillfälle det förkommer även större uppgifter som du får reda på i minst två veckor innan så att du  har tid att tänka igenom vad du vill skriva om och har tillfälle att fråga mig och diskutera med dina klasskamrater under lektionstid Dessa sistnämnda uppgifter arbetar vi med under lektionstid där  du  i halvklass får tillfälle att redigera, ändra och rätta din egna text. 

 

Undervisning

 • Det är viktigt för mig att allt arbete görs under skoltid och  det är elevens ansvar att fråga och arbeta igen (det område som de missat), om de varit sjuka och inte tagit del av lektionen. 
 • Undervisningen sker som vanligt under intensiva pass (då jag inte oftast inte skickar hem läxor), därav är det viktigt att elever har med sig sitt material, jag ser till att vi alla får pauser för att orka med våra långa pass som vi har på tisdag -och onsdagsmorgnar. 
 • Jag ser alltid till att göra pauser och lufta upp lektionerna samtidigt som det är viktigt att eleverna tar sitt ansvar och om de upplever att de inte hann klart under lektionen med uppgifterna att de tar en extra titt hemma. 
 • Allt vi skriver om finns inne på /classroom.google.com - be er barn visa och fråga gärna vad vi gör, nöj er inte med att de "inte vet". Där hittar ni materialet till alla olika uppgifter som vi arbetar med under lektionstid. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Vecka 35
Torsdag 30/8
Introduktion till sagorna värld, utdelning av material (häfte med sagor och arbetsuppgifter). Förklaring i helklass om sagornas syfte förr i tiden och fram till våra dagar.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Vecka 36

 
Tisdag 28/8
Genomgång att sagans typiska karaktärsdrag. Jag läser högt ur sagan om "Djuren som skulle till staden", och läser även igenom dagens arbetsuppgifter. 
Skriver på tavlan olika glosor som vi definierar tillsammans.
 
Onsdag 29/8
 Tecknad saga "Den fula ankungen", med hjälp av "kartan" strukturera upp sagans olika händelseförlopp. Genomgång och förklaringar på tavlan alla tillsammans i helklass.

 

Torsdag 30/8
Läsa igenom "Guldlock och de tre björnarna" och "De tre bockarna Bruse".  Tyda berättelsemönstret efter sagokartan. 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
Vecka 37
Tisdag 4 september: Genomgång av förra veckans lektion (folksagor), och även genomgång av "kartan" av hur vi kan strukturera upp sagans olika händelseförlopp. Genomgång av förra veckans arbetsuppgifter, se över glosorna. 
 

 

Onsdag 5 september: 
Genomgång av tidigare lektion, förklaras av elever själva. 
Se en kortfilm och själva försöka lösa hur sagans olika händelseförlopp är uppdelade med hjälp av "kartan". 
Genomgång av olika arbetsuppgifter, högläsning i klassen (jag läser högt).
Se till uppgifter är klara fram till sida 14
 
Torsdag 6 september:
Skriva färdigt inlämningsuppgifter och inlämning.
 
 
Vecka 37
 
Tisdag 11 september: 
Genomgång av genre sagor. Tillsammans ser vi filmen "Hans igelkotten", eleverna får enskilt arbeta med frågor om sagan och se hur de olika händelserna kan delas upp i:
Problem/syfte/ hinder (tre stycken)/ lösningar och hjälpare. 
Onsdag 12 september: 
Rättade arbeten delas ut och vi har gemensamt en genomgång på tavlan av sagan vi sett dagen innan "Hans igelkotten", frågor och diskussioner i helklass.
Torsdag 13 september:
OBS! Ämnet för provet delas ut och eleverna gör mindmaps som de ska arbeta med för att skriva om en saga med nutidsperspektiv. 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________
Vecka 38
Tisdag 18/8
Genomgång grammatik (15 minuter),  uppgifter och förklaring på tavlan gemensamt. 
Sagovärldar, hur ser genren ut? Vad är det som är viktigt att veta när vi läser sagor? Upprepar sig alltid samma mönster när det gäller händelseförlopp?
Sista 15 minuterna, klassen delas in i grupper och vi  lekar "Bachillerato".
 
onsdag 19/8
Arbetar med den egna sagans mall, hur ska jag skriva? Eleverna får tips och råd.
Torsdag 20/8: Samtal kring hur sagor bör förstås, dess syften och förändring i tiden. 
_________________________________________________________________________________________________________________
 
 
                                                                      Vecka 39
Tisdag 25 september: 
Grammatik 15 minuter + sedan skriva enskilt på den egna sagan.
 
Onsdag 26 september: 
15 minuters grammatik + även se till att elever skriver sina tankekartor kring hur de ska skriva om en saga och få det till nutidsperspektiv.
Torsdag 27 september: 
___________________________________________________________________________________________
                                                                                           Vecka 40 

 

Tisdag 2 oktober: 
Introduktion: Råd om hur man skriver intressant (går det?), jag läser även högt tre korta små sagor vars handling diskuteras utifrån "sagkartan". Fanns alla perspektiv med?
Vi diskuterar i helklass hur man hade kunnat ge olika folksagor nya perspektiv. 
 
Onsdag 3 oktober:
Omskrivning av den egna sagan.
Korsord, språkregler, 15 minuters grammatik

__________________________________________________________________________________________________________________

Uppgifter

 • Sagolikt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska

Enkel
Utvecklad
Välutvecklat
Tolka & resonera om budskap
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande eller sagda "mellan raderna"
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande eller sagda "mellan raderna"

Skriva

Enkel
Utvecklad
Välutvecklat
Ordförråd
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan skriva en saga med viss språklig variation och enkel textbindning.
Du kan skriva en saga med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Du kan skriva en saga med god språklig variation och välutvecklad textbindning.
Beskrivningar
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Din saga innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Din saga innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Din saga innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar.
Anpassning till texttyp
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Sagan innehåller någon typisk sagoingrediens.
Sagan innehåller några typiska sagoingredienser.
Sagan innehåller flera typiska sagoingredienser.
Berättargrepp
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Sagan innehåller berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Sagan innehåller berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad
Sagan innehåller berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad
Utifrån respons bearbeta text
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan utifrån respons bearbeta sagan mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta sagan mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta sagan mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra din texts budskap.
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra din texts budskap.
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra din texts budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: