Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skapa sammanhang - Mellanmålsaktiviteter

Skapad 2018-11-19 13:27 i Slavsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Kompassens didaktiska planering vid mellanmålsaktiviteter.

Innehåll

 

Nuläge:

 

De barn som inte äter mellanmål vistas inne på Kompassen 1. Vi saknar en organisation kring aktiviteter att erbjuda barnen under det här momentet i vår dag.

 

 

 

Syfte:

 

Vi vill skapa ordning och struktur på den här stunden av dagen så att barnen kan känna sig trygga och har en lustfylld stund tillsammans.

 

 

 

Vilket/vilka material väljer vi?

 

Teknikrummet: Teknikväggen, magneter, tåg, bilar, siffermatta, nivåer.
Hjärtat: kuben, projektor, böcker, pussel, duploklossar.
Skogsrummet: Djur, träklossar, ljusbord, ljusmaterial, nivåer.
Ateljén: skapande i olika material.
Lilla hallen: samlingar av olika sort.

 

 

 

Mitt bidrag som pedagog:

 

Att sprida ut oss i de rum vi kan vistas i och starta upp en aktivitet som lockar barnen. Göra mellanmålstiden lustfylld även när man inte äter. Att ha koll på vilka barn som har ätit mellanmål och inte. Att tillsammans med barnen plocka undan efter aktiviteten innan vi går och klär på oss.

 

 

 

Vilka förväntningar har jag/vad tror jag kommer hända?

 

Att barnen får en lustfylld start på eftermiddagen med medforskande pedagoger vilket i sin tur leder till en lugnare miljö.

 

Introducering:

 

Tre pedagoger tar på sig en aktivitet i varsitt rum. En pedagog är löpare som hjälper till med förflyttningen av barn till och från mellanmålet samt toalettbesök.

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Didaktisk planering Almunge - Knutby

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: