Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skapa sammanhang - Hygiensituationen

Skapad 2018-11-19 14:00 i Slavsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Kompassens didaktiska planering vid hygiensituationen.

Innehåll

 

Nuläge:

Vi har på förskolan rutiner för hur hygiensituationen ska gå till utifrån ett hälso- och hygienperspektiv. Barnen tycker om att tvätta händerna (leka med vatten) samt att torka händerna. De barn som börjat gå på pottan är oftast mer intresserade av att gå in på toaletten.


 

Syfte:

Vi vill att barnen ska uppleva hygiensituationen som en positiv och trevlig stund. Vi vill fylla den tid vi är på toaletten med meningsfulla möten med språk, teknik, naturvetenskap och matematik. Vi vill att alla pedagoger har en samsyn kring hygiensituationens möjligheter till lärande och utforskande. Vi vill ge barnen möjlighet till självständighet i hygiensituationen.


 

Vilket/vilka material väljer vi?

Det material som finns på toaletten: vatten, blöjor, tvättlappar, tvål, pallar, pottor m.m. Vårt förhållningssätt är vårt främsta material.


Mitt bidrag som pedagog:

Jag använder ett rikt och nyanserat språk i situationen och sätter namn på det jag gör tillsammans med barnet. Jag är mån om barnets integritet, stänger dörren efter oss för att ge barnen avskildhet tillsammans med mig som pedagog och kompisar om barnen så önskar. Jag som vuxen är förebild i hur hygienrutinerna går till och uppmuntrar barnet till självständighet i dessa.

 

Vilka förväntningar har jag/vad tror jag kommer hända?

Vi förväntar oss att hygienrutinerna ska bli en naturlig och positiv del av barnens dag. 

 

Introducering:

Hygiensituationen är redan introducerad men vi behöver ge barnen tid att i lugn och ro utforska den tillsammans med nyfikna och öppna pedagoger.


Uppgifter

  • Didaktisk planering Almunge - Knutby

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: