Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baskunskaper i kemi & laboration

Skapad 2018-11-19 14:05 i Björndammens skola Partille
Grundskola 7 – 9 Kemi
Hur blir en undersökning systematisk? Hur ska man kunna se ett resultat och vad händer egentligen när något avdunstar? Vad är en jon och hur kan man separera olika ämnen?

Innehåll

I kemi den här terminen fokuserar vi på att planera och genomföra systematiska undersökningar men även på att vidga vårt ordförråd inom kemi. Vi både repeterar och lär oss nya ord & begrepp och dess innebörd inom kemi så att alla elever kan bli ännu bättre på att förklara kemiska samband i samhället och naturen. 

Moment i undervisningen: 

Struktur för laborationsrapport, vad ska finnas med? (genomgång)

Planera en undersökning, genomföra den, resultat och slutsats - skriva en laborationsrapport (helklass, halvklass, individuell uppgift)

Ord & begrepp (genomgångar, diskussioner, självstudier - läsa, skriva, förklara) 

Kahoot (hela klassen) 

Avslutande prov 

 

 

 

Vad kommer bedömas?

1. Laborationsrapporten

Vad ska jag tänka på att ta med i min rapport?

Kontrollera att du har med alla rubriker från mallen. Visar du ditt resultat? Jämför du resultatet med frågeställningen och resonerar och förklarar du om varför resultatet blev som det blev och vad det beror på? Resonerar du om några felkällor, var det något som gick fel i undersökningen eller lyckades du planera så väl att det gick bra? Vad var det för felkällor du i så fall undvek? Går det att göra undersökningen bättre - tänk "om jag skulle göra undersökningen igen, vad skulle jag ändra?" Har du några förslag på nya frågor som kan undersökas utifrån denna undersökningen - är det något annat vi skulle behöva testa?

 

2. Skriftligt prov

Vad ska jag kunna inför provet?

 

 • Samtliga begrepp i baskunskaper i kemi 1 och 2 (uppgifter delas ut på classroom)

 • Du ska kunna använda begreppen, både för att förstå frågorna och för att kunna besvara dem. Ex. vad händer med molekylerna i en vätska som får stå i tre dagar? Hur bildas moln? Utifrån en tabell med information ska du kunna avgöra vilka ämnen som är i fast, flytande eller gasform i rumstemperatur.  

 • Argumentera om resurshushållning - fördelar och nackdelar med olika alternativ (ex. återvinning och förbränning) och vad som händer med atomerna i de olika alternativen.

 • Kunna förklara vilka metoder av separering som passar bäst till olika blandningar, ex saltvatten och sand - hur ska de olika delarna separeras?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Matris KEMI

F
E
C
A
 • Ke
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Ke
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
 • Ke
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
 • Ke
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Ke
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Ke
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: