Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism åk 5

Skapad 2018-11-19 14:11 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde om magneter och magnetism. Här arbetar vi med magneters egenskaper och hur magnetism och elektricitet hänger ihop. Laborationer görs med tonvikt på säkerhet.
Grundskola 5 Fysik
Ett arbetsområde om magneter och magnetism.

Innehåll

Syftet för arbetsområde eller ämnet

Arbetet syftar till att eleverna ska skaffa sig de här kunskaperna och förmågorna:

Arbetet med magnetism är tänkt att sträcka sig över en två veckor. Tyngpunkten kommer att ligga på att skaffa sig grundläggande kunskaper om magneters egenskaper.  Vi kommer även att titta på hur magnetism och elektricitet hänger ihop.

Så här ser den planerade arbetsgången ut:

1. Magneter -var finns de?

2. Magnetism - vad är det?

3. Magnetiskt -vilka ämnen är magnetiska?

3. Kompassen

 Laborationer

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Du ska kunna:

 • vad en magnet är
 • vilka ämnen som är magnetiska
 • vad ett magnetfält är och hur det ser ut
 • varför vissa ämnen är magnetiska
 • vad som förstör magneter
 • var vi hittar magneter i vår vardag
 • hur en kompass fungerar
 • vad man trodde om magneter förr
 • utföra enkla laborationer
 • hur man delar in en laborationsrapport

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: