Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2018-11-19 14:41 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7
Vi läser om det antika Grekland och det romerska imperiet.

Innehåll

LPP Antiken

Vi arbetar med det antika Grekland och det romerska imperiet.

Det centrala innehållet ur LGR -11

  • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Vi har genomgångar (Powerpoint på YouTube: SO-Johan), vi ser filmer och arbetar i boken.

Utkik Historia sid 28-61.

 

Förmåga

E

C

A

Begreppslig förmåga

Du använder några korrekta och ämnesspecifika begrepp.

Du använder flera ämnesspecifika begrepp, som dessutom förklaras och används på ett begripligt och korrekt sätt.

Du använder i stor utsträckning ämnesspecifika begrepp, vilka visar att du har en fördjupad kunskap om ämnet.

Analysförmåga

Du gör någon eller några jämförelser/analyser.

Du gör några relevanta jämförelser.

Du har förmåga att se likheter och skillnader och du beskriver orsaker och konsekvenser på ett enkelt men klart sätt.

Du gör mycket relevanta jämförelser/analyser.

Du visar också att du kan växla mellan olika perspektiv och att du kan föreslå egna lösningar på komplexa problemställningar.

Kommunikativ förmåga

Du lyfter fram olika åsikter och ståndpunkter och motiverar dessa på ett enkelt men förståeligt sätt.

 

Du har visat att du kan framföra och bemöta argument.

Du visar god förmåga att uttrycka åsikter och ståndpunkter. Du motiverar olika åsikter och ståndpunkter på ett tydligt sätt.

 

Du framför och bemöter argument och kan i viss mån resonera kring andras argument.

Du visar mycket god förmåga att uttrycka åsikter och ståndpunkter. Du motiverar olika åsikter och ståndpunkter på ett mer djupgående sätt.

 

Du framför och bemöter argument och kan bemöta och resonera kring andras argument på ett mer avancerat sätt.

Metakognitiv förmåga

Du resonerar och reflekterar något kring ämnets orsaker konsekvenser och/eller lösningar.

 

Fakta och slutsatser ger läsaren viss förståelse för ämnet.

Du har god insikt i ämnets orsaker och konsekvenser och visar detta genom att de tankar du för fram underbyggs med hjälp av fakta.

 

Fakta och slutsatser ger läsaren en god förståelse för ämnet.

Du har mycket god insikt i ämnets orsaker och konsekvenser och visar detta med ett tydligt logiskt tankemönster. De tankar du för fram underbyggs helt av fakta.

 

Fakta och slutsatser ger läsaren en stor förståelse för ämnet.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: