Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läromedelstexter

Skapad 2018-11-19 14:44 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Läromedelstexter - Öva på att läsa, tyda och skriva sakprosa, speciellt faktatexter som då används i skolarbetet. Lära sig om konjunktioner och subjunktioner samt hur de används i läromedel och faktatexter. Slutligen ska vi lära oss hur man skapar referat och sammanfattningar.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Hur ska jag förstå vad det står i mina läromedel? Vi skall analysera, tyda och i slutet lära oss att skriva referat och sammanfattningar. På vägen pratar vi om konjunktioner och subjunktioner samt hur de används i sakprosa och speciellt faktatexter.

Innehåll

Ämnet behandlas under v.45 och skall avsluta med en sammanfattning v.48.

Vi arbetar med material i två olika böcker. Vi börjar med att gå igenom sid. 148-152 i Spegla Språket - "Sakprosa, vad är det?", "Språket i sakprosatexter" och "Sambandsord i sakprosa". Vi arbetar samtidigt med konjunktioner och subjunktioner på sid. 253-254.

Nästa del är sid. 154-155 i Spegla Språket, "Att skilja på fakta och åsikt" samt diskutera värdeladdade ord.

Sedan arbetar eleverna med att undersöka och identifiera viktiga delar i ett stycke de valt ur sina SO eller NO böcker. Områden de redan arbetat med och då har grundkunskaper i. Detta avslutas med att de skriver ett kort referat, Uppgift 18 sid. 267 i Svenska Direkt, som lämnas in. De tar stöd i Svenska Direkt sidorna sid. 264-266. 

Avslutningsarbetet är att skriva en sammanfattning av en texten "Meteorologi" i Spegla Språket sid. 156-160.

Uppgifter

  • Sambandsord - Konjunktioner och subjunktioner

  • Skrivuppgift - Referat

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: