Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer, molekyler och det periodiska systemet

Skapad 2018-11-19 14:49 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Kemi
Eleverna kommer att arbeta med atomer, molekyler och det periodiska systemet och deras uppbyggnad.

Innehåll

Vi kommer att gå igenom vad en atom är, skillnader mellan atomer och molekyler, samt hur det periodiska systemet är uppbyggt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Atomer, molekyler och det periodiska systemet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Atomen
atomkärna, protoner, neutroner, elektroner och elektronskal.
Kan rita en atom, men missar flera delar.
Kan rita en atom, men missar någon del. Förklarar delarna till viss del.
Kan rita en atom och får med alla delarna. Förklarar delarna till stor del.
Kan rita en atom och får med alla delarna. Förklarar delarna på ett korrekt sätt.
Skillnaden mellan atom och molekyl.
Förklarar skillnaden mellan atomer och molekyler till viss del.
Förklarar skillnaden mellan atomer och molekyler till stor del.
Förklarar skillnaden mellan atomer och molekyler till stor del och ger något exempel på dessa.
Förklarar skillnaden mellan atomer och molekyler till stor del och ger flera exempel på dessa.
Det periodiska systemet.
Kan ge något exempel på vad man kan läsa ut av det periodiska systemet.
Kan ge flera exempel på vad man kan läsa ut av det periodiska systemet.
Kan ge flera exempel på vad man kan läsa ut av det periodiska systemet och förklara dessa till viss del.
Kan ge flera exempel på vad man kan läsa ut av det periodiska systemet och förklara dessa till stor del.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: