Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Geometri

Skapad 2018-11-19 15:09 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Matematik

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska efter arbetsområdets slut kunna mäta och rita sträckor, kunna uppskatta och mäta längd, växla mellan olika längdenheter, känna till några geometriska objekt, kunna rita olika figurer samt kunna räkna ut figurers omkrets och area.

 

Bedömning - vad och hur

Precis som i tidigare arbetsområden startar vi med ett förtest för att du ska få träna på det just du behöver för att klara målen för området.

I slutet av området kommer vi att göra en diagnos för att du ska få visa vad du lärt dig.

Vi bedömer också kontinuerligt under arbetets gång hur du tar dig an uppgifter du får.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar enskilt, i par och i grupp både med uppgifter i matematikboken men också med praktiska övningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: