Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smådjur

Skapad 2018-11-19 15:10 i Jordbodalens förskola Helsingborg
Förskola
Barnen har visat ett stort intresse för olika smådjur under hösten. Detta genom att fånga, leta, och visa olika djur som de har stött på. Vi vill gärna ge barnen en djupare förståelse för djuren och naturen i samspel med människan.

Innehåll

Förskolans: Prioriterade mål för verksamheten 2018-19
  • Barn är delaktiga och har ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll (Lpfö)

  • Barn möter varierande miljöer och material både ute och inne som skapar olika möjligheter att fördjupa sig i sitt utforskande (Lpfö)

  • Alla barn vara trygga och uppleva sitt värde oavsett kön, förmåga eller ursprung (Lpfö och D:L)

Projekt smådjur!

Vad: Vi vill ge barnen en större förståelse på många olika sätt för smådjuren som barnen har vissa ett intresses för.

Vad är det för djur? Varför finns djuren? Hur ser djuren ut? Vad gör djuren?

Hur: Genom att erbjuda barnen många olika verktyg att kunna söka, undersöka och göra kunskap synligt och förståligt för sig själv. Mångfald i material och tillväga gångsätt utifrån Förskolan läroplan och Förskolans prioriterade mål ovan.

Varför: Vi tror att genom lek, intresse samt att vara generös med mångfalds av "material" kan barnen tillägna sig kunskap på ett lekfullt och lärande sätt.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: