Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En värld i rörelse

Skapad 2018-11-19 15:13 i Gärdesskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Geografi Samhällskunskap
Inte sedan andra världskriget har människor varit på flykt i sådan omfattning som vi ser idag. Vad beror detta på? Vilka drivkrafter resulterar i att människor lämnar allt de har bakom sig för att söka en framtid i en för dem främmande värld? I detta arbetsområde kommer vi att läsa om migration och analysera bakomliggande orsaker till och konsekvenser av detta.

Innehåll

Förmågor att utveckla:

Geografi

Utforska och analysera samspelet mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen d v s orsaker till och konsekvenser av migration, den ojämna befolkningsfördelningen e t c.

Utforska och analysera olika ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor

Använda olika källor och reflektera över deras trovärdighet.

Använda viktiga begrepp inom geografi.

 

Samhällskunskap

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Analysera och kritiskt granska samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen

Använda olika källor och reflektera över deras trovärdighet.

Använda viktiga begrepp inom samhällskunskap.

 

 

Centrala ord och begrepp som du ska ha koll på:

Migration – (immigration och emigration)

Migrant

Flykting

Kvotflyktingar

Asyl

Uppehållstillstånd

Papperslösa

Push – och pullfaktorer

FN

UNHCR

Flyktingkonventionen

Mänskliga rättigheter

 

Litteratur:

”En värld i rörelse – om flyktingar, migranter och mänskliga rättigheter”. (Amnesty international)

Nyhetsbevakning i form av aktuella artiklar och nyhetsinslag som berör temat.

 

Examination:

Läxförhör (orsaker till migration), diskussioner, grupparbete kring nyhetsrapportering (mänskliga rättigheter), enskilda uppgifter, eventuellt prov (muntligt eller skriftligt)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9

Matriser

Sh Ge
En värld i rörelse

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: