Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No år 1 18/19

Skapad 2018-11-19 17:41 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi ska arbeta med årstiderna, med fokus på hösten. Du ska lära dig att sopsortera. Du ska få genomföra olika experiment.

Innehåll

Syftet med undervisningen i de naturorienterade ämnena är att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet för att veta mer om sig själva och naturen.

Genom undervisningen i ämnena ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att :

          Göra enkla observationer i närmiljön om djur och växter

          Känna igen årstidsväxlingar.

 • Få en insikt i hur människans användning av jordens resurser påverkar vår miljö.

 • Du ska lära dig hur några av våra sopor kan återanvändas.

          Veta vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras

          Göra enkla naturvetenskapliga undersökningar

          Dokumentera naturvetenskapliga undersökningar med tex bild

 

Detta ska vi göra:

          Undersöka träd, växter, småkryp och djur i vårt närområde, med tex lupp

          Följa vad som sker under årstiderna, både med vädret och djur och natur

          Vid daglig fruktstund sorterar vi frukt/ grönsaker.

 •         Vi sorterar brännbart och papper. Vi kommer att turas om att sortera på skolans återvinningsstation    
 •  Se olika filmer om material, sortering och återvinning

          Göra undersökningar genom olika experiment

          Dokumentera undersökningar och observationer genom att rita och skriva

 

 

   Detta ska du kunna:

          Berätta om hur du valt att undersöka tex ett småkryp eller en växt i vår närmiljö

          Berätta om våra fyra årstider. Vad som skiljer dem åt med temperatur och väder, när tex blommorna växer och när löven blir bruna. När björnen går i idé och när flyttfåglarna kommer tillbaka

          Kunna berätta vad en linjal, konservburk, tidning är gjort av för material och hur jag ska sortera de på återvinningsstationen.

 •    Kunna nämna något som kan återvinnas och återanvändas

          Berätta om ett experiment med hjälp av dina anteckningar i form av bild och text

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: