Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv /SvA: Novell läsförståelse

Skapad 2018-11-19 17:57 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Ett arbete kring en text, med läsförståelse- och språkliga uppgifter.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska läsa en novell och besvara frågor, skriva och prata om den på olika sätt. Avlutningsvis ser vi filmatiseringen av novellen och jämför text och film.

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

.

Konkretiserade mål

Du ska träna förmågan att

* läsa och förstå en text  

* jämföra text och film

 

 

 

Undervisningen

Vi läser novellen Att döda ett barn. Sedan svarar vi på frågor och samtalar om innehållet. Vi går också igenom  hur en novell är uppbyggd och vad en novell ska innnehålla.  Avlutningsvis ser vi filmatiseringen av novellen och jämför text med film.

Arbetet pågår under ca två veckor, med start vecka 47

Bedömning

Bedömningen se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Svenska: Att döda ett barn

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att på ett enkelt, sammanhängande sätt svara på frågor och återge det väsentliga i texten visar du på en grundläggande läsförståelse.
Genom utvecklade sammanfattningar och svar på frågor fångar du det väsentliga i texten och visar på en god läsförståelse.
Genom välutvecklade sammanfattningar och svar på frågor fångar du det väsentliga i texten och visar på en mycket god läsförståelse.
Skriva
innehåll
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i texten.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i texten.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i texten.
Skriva
form
Du kan i huvudsak använda skrivreglerna.
Du kan relativt väl använda skrivreglerna.
Du har en välutvecklad förmåga att använda skrivreglerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: