Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genteknik

Skapad 2018-11-19 18:29 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vad kan man göra med all kunskap om gener och DNA för att det ska bli bättre för människor och deras livsvillkor?

Innehåll

Arbete om genteknik med hjälp av lärargenomgångar, diskussioner, filmer, läsa i biologiboken Puls.

Få kunskap om ett antal begrepp, se bifogad fil i lärloggen med vilka begrepp samt sidhänvisning.

Avslutas med ett skriftligt prov v. 49.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
    Tk  7-9
  • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
    Tk  7-9
  • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
    Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik Lgr 11

E
C
A
Undersöka olika tekniska lösningar
Undersökning av tekniska lösningar och kunna beskriva dess delar och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god an¬vändning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Val av teknik - konsekvenser
Hur de val vi gör med hjälp av teknik ger olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan Du föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan Du föra utvecklade och relativt väl under¬byggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan Du föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: