👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete med aktuella nyheter

Skapad 2018-11-19 18:37 i Lunds skola Hudiksvall
Vi kommer att titta på Lilla Aktuellt, göra Nutidskryss och prata om aktuella nyheter och händelser.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi kommer att titta på Lilla Aktuellt, göra Nutidskryss och prata om aktuella nyheter och händelser.

Innehåll

Lgr 11

Följande innehåll från Lgr 11 fokuserar vi på under arbetet med nyheter:

Mål för arbetsområdet

Att du vet vad som händer i Sverige och i övriga världen.
Att du förstår att det finns bakomliggande orsaker till många händelser i världen.
Att du deltar i diskussioner kring aktuella händelser.

Så här skall vi arbeta

Du får möjlighet att

 • titta på Lilla Aktuellt skola, tv-sändningen
 • delta i Nutidskryss, med aktuella nyhetsfrågor
 • diskutera händelser då intresse och behov uppstår

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh