Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & värden/ värdegrund F-6

Skapad 2018-11-19 19:15 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 6
Ppl. Tunaskolans fritidshem F-6 Normer & värden/ värdegrund. "Det finns inga främlingar, bara vänner vi inte känner." Samuel Pepys

Innehåll

Mål: 

 • Eleverna använder ett vårdat språk i samspel med andra elever & vuxen.
 • Eleverna visar respekt & förståelse för varandra & sin omgivning.
 • Fritidshemmet är en trygg plats där samtliga elever känner sig välkomna & trivs. 
 • Fritidshemmet främjar goda kamratrelationer,
 • samt stärker gruppsammanhållningen. 
 • En varierande verksamhet som skapar en plattform för relationsskapande, gemenskap samt samspel mellan eleverna och vuxna. 
 • Att aktivt verka för att verksamheten bidrar till att skapa dialog samt gemensamma samtalsämnen för eleverna. 
 • Visar eleverna intresse & kunskap om fritidshemmets & skolans demokratiska former. 

 

Tillvägagångssätt: 

 • Vi har dagligen samtal med elever om att använda ett vårdat språk. 
 • Vi möter och fördjupar vår relation med varje elev med målet att de känner sig välkomna och trygga. 
 • Vi använder klassråd/ fritidsråd till att uppmuntra eleverna att kommunicera kring demokratiska former på skola/ fritids. 

 

Utvärdering/ Uppföljning: 

 • Observation/ reflektion/ revidering av planering. (september, december och mars)
 • Klassråd/Fritidsråd
 • Trygghets enkät ( Mars)
 • Elevvård/hälsa

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: