Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att kopiera: Estetiska uttrycksformer & skapande

Skapad 2018-11-19 20:01 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 6
Ppl. Estetiska uttrycksformer & skapande Tunaskolans fritidshem F-6 "Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi" Astrid Lindgren.

Innehåll

Mål: 

 • Eleverna visar efter mognad förmågor att vara lärarresurser i det estetiska arbetet. 
 • Eleverna används som resurser i undervisningen. 
 • Eleverna erbjuds arbetsformer både individuella och i grupp.
 • Eleverna är delaktiga i den estetiska verksamheten. 
 • Det finns en tydlig progression i den estetiska verksamheten. 
 • Verksamheten erbjuds ett varierande innehåll som t.ex. bild, musik, dans och drama. 
 • Eleverna erbjuds aktiviteter där de får använda olika verktyg, material och tekniker. 

Tillvägagångssätt: 

 

Utvärdering/ uppföljning: 

 • Klassråd/ fritidsråd
 • Dokumentation
 • Pedagogiska samtal.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: