Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att kopiera: Demokrati & delaktighet

Skapad 2018-11-19 20:15 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 6
Ppl. Demokrati & delaktighet Tunaskolans Fritidshem F-6 "Jag håller inte med dig om det du säger. Men med mitt liv skulle jag försvara din rätt att säga det." Evelyn Beatrice Hall

Innehåll

Mål:

 • Eleverna har kännedom om skolans regler & bestämmelser samt skolans likabehandlingsplan. 
 • Eleverna visar färdigheter i konflikthantering. 
 • Eleverna visar färdigheter i att anpassa leken/ aktiviteten utifrån olika individer samt förutsättningar. 
 • VI arbetar utifrån demokratiska principer & former. 
 • Eleverna har inflytande över verksamhetens utformningen. 
 • Eleverna tar successivt ett större ansvar utifrån mognad & ålder. 
 • Vi verkar för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymmer i undervisningen. 
 • Forum skapas för att samtala, lyssna, Ställa frågor, utvärdera & framföra egna tankar & åsikter. 

Tillvägagångssätt:

 

Utvärdering/ uppföljning: 

 • Observation/ reflektion/ revidering av pedagogisk planering (november, februari)
 • Klassråd/ fritidsråd
 • Elevråd
 • Pedagogiska samtal
 • Intervjuer (maj)

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: