Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva åk3

Skapad 2018-11-19 20:17 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska
Du ska få skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Utveckla ditt skriftspråk så att du får tilltro till din språkförmåga och kan uttrycka dig i olika sammanhang och för skilda syften. Du ska få skriva olika slags texter i både digitala och "analoga" miljöer.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Du ska få utveckla din skrivning så att du kan uttrycka dig i olika sammanhang och för skilda syften. Du ska få utveckla din förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Du undervisas kring sättet man kommunicerar på, både skriftligt och muntligt. Du kommer få undervisningar kring svenska språkets uppbyggnad så att du kan följa språkliga normer. 

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att skriva olika typer av texter efter cirkelmodellen för genrebaserad undervisning.    

Du kommer förutom att skriva för hand även få använda dator för att lättare kunna genomföra hela skrivprocessen från utkast till färdig text. 

Du ska få skriva både enskilt och i grupp 

 

Vad ska du lära dig?

Hur olika typer av texter är uppbyggda.

Hur du kan bearbeta dina texter.

Hur man använder dator som hjälpmedel.

Hur man skriver person- och miljöbeskrivningar.

Hur man ger och tar respons för att förbättra och bearbeta texter.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler. 

Skriva texter i digitala miljöer, texter som kombinerar ord och bild.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: