Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TRAFIK

Skapad 2018-11-19 20:25 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi är trafikanter varje gång vi är ute och promenerar, cyklar och åker bil. Vad får dig att känna dig trygg i trafiken? Hur ska vi göra i trafiken? Vilka regler finns för trafiken? Vilka faror finns i trafiken? Hur du gör i trafiken påverkar andra människors liv! I detta arbetsområde ska du få fundera på vilka trafikmärken och trafikregler som finns och analysera varför de är så viktiga. Du ska få veta vad som gör en cykel säker och varför man ska använda reflexer när det är mörkt ute.

Innehåll

 Vi kommer att arbeta med:

 • Trafikmärken/Vägskyltar
 • Säker cykel
 • Trafikkunskap
 • Reflexer
 • Min väg till skolan
 • Höger och vänster

 

Mål

 

Du ska:

 

 • Känna till några trafikmärken i närmiljön.
 • Känna till hur en säker cykel ska vara utrustad.
 • Kunna delta i samtal kring trafikregler och varför de behövs.
 • Känna till riskfyllda platser kring skolan och hur man kan minska riskerna.
 • Veta innebörden av att använda reflexer och cykelhjälm.

 

Arbetssätt:

 • läsa faktatexter
 • titta på filmer
 • trafikpromenad
 • ta reda på vad olika trafikmärken betyder, måla av och redovisa
 • genomgång av säker cykel
 • undersökning av skolvägen och dess faror

 

Begrepp:

 • övergångsställe
 • trafikljus
 • cykelbana
 • gångbana
 • trafikanter
 • cyklist
 • fotgängare
 • bilist
 • trafikregel
 • reflexer
 • trafikmärke / vägskylt

 

Förmågor vi arbetar med:

Analysförmågan

Du kommer att få öva på att jämföra vilka fördelar och nackdelar det finns med att ta sig till skolan på olika sätt.

 

 Kommunikativa förmågan

Du kommer att få träna på att samtala och lyssna på dina klasskompisar. Du får träna på att beskriva så att en kamrat förstår.

 

 Begreppsförmågan

Du kommer få öva på att förstå och använda dig av viktiga begrepp (ord) som hör till detta arbetsområde. Vi kommer att lära oss vad orden betyder och träna oss på att använda orden när vi pratar och skriver.

 

Du visar vad du kan genom att:

 • vara aktiv på lektionerna
 • att du kan berätta om några trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säker sätt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

SO
TRAFIK

Rubrik 1

hållplats 1
hållplats 2
hållplats 3
analysförmågan
Du identifierar FLERA riskfyllda platser längs din skolväg och kan förklara varför de är riskfyllda.
Du identifierar NÅGON riskfylld plats längs din skolväg och kan förklara varför den är riskfylld.
Du identifierar FLERA riskfyllda platser längs din skolväg och kan förklara varför de är riskfyllda.
Du identifierar FLERA riskfyllda platser längs din skolväg och kan förklara varför de är riskfyllda ur olika trafikanters perspektiv.
Analysförmågan
Du kan berätta om minst en vägskylt eller trafikregel och varför det är viktigt att man efterlever den.
Du kan berätta om minst en vägskylt eller trafikregel.
Du kan berätta om minst en vägskylt eller trafikregel och varför det är viktigt att man efterlever den.
Du kan berätta om minst en vägskylt eller trafikregel och varför det är viktigt att man gör som den säger. Du kan ge exempel på konsekvenser för olika trafikanter om regeln inte efterlevs.
Begreppsförmågan
Du kan förklara minst tre av begreppen.
Du kan förklara flera av begreppen. Du visar att du förstår begreppen genom att du använder dem i rätt situation.
Du kan förklara många av begreppen. Du visar att du förstår begreppen genom att du använder dem i rätt situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: