Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från Stenålder till Vikingatid med, i och av Nätet

Skapad 2018-11-19 20:29 i Fageredsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk Historia Svenska Religionskunskap
Vi arbetar med forntiden och hur samhället förändrades under dessa tusentals år. När vi arbetar visar vi hur samhället förändrades i vår forntidsby längst bak i klassrummet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du skall få utveckla din förmåga att:

* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, kulturmöten och utvecklingslinjer,

* använda historiska begrepp.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att visa:

* att du har kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under olika tidsperioder,

* att du kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och,människors levnadsvillkor och handlingar

*  att du kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor,

* att du kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk (...) religion...,

Du visar att du har nått målen genom att:

* vara aktiv muntligt och skriftligt i diskussioner och uppgifter vi gör,

* vara aktiv vid praktiska aktitviteter samt resonera kring uppgiften.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att arbeta med tidsperioderna stenålder, bronsålder, järnålder och vikingatiden. Vi repeterar stenåldern och fokuserar på de nästkommande perioderna. 

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp med:

* människors levnadsvillkor, (boende, husdjur, vardagsliv inklusive arbetsuppgifter, sjukdomar od)

* uppfinningar, nyheter och andra förändringar som till exempel inneburit utveckling,

* övrigt som är utmärkande för varje tidsålder, 

* tidslinjer. 

Du kommer att delta i följande aktiviteter:

* se film

* tankekartan och stödord för att minnas och lära, 

* diskussioner i par och grupp,

* skriva faktatext, 

* läsa faktatexter och skönlitterära kortare texter,

* spela upp drama, 

* lek/frågesport, 

* bygga modeller som visar människors varddagsliv och boende under de olika tidsperioderna.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: