Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten - kretslopp och former test

Skapad 2018-11-19 21:02 i Lenas testskola Knivsta
Vatten i olika former, på olika ställen runt omkring oss. Vi undersöker vattnets kretslopp.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vatten i olika former, på olika ställen runt omkring oss. Vi undersöker vattnets kretslopp och i vilka olika former vi kan hitta vatten.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna redogöra för vattnets olika former och ge exempel på dessa runt omkring oss.

Du ska med hjälp av bilder kunna redogöra för vattnets kretslopp.

Innehåll

Vatten i olika former, på olika ställen runt omkring oss. Vi undersöker vattnets kretslopp och ser samband mellan detta och vattnets former. 

Genomförande

Du ska få göra experiment som visar på vattnets kretslopp.

Du ska få titta på regn, is och vattenånga.

Du ska med hjälp av bilder få visa vattnets kretslopp.

Du ska få veta hur en vattenmolekyl ser ut. 

Du kommer att få läsa, skriva text och se film om vattnets kretslopp.

Redovisning

Du ska klippa ut bilder och klistra dem till en bild av vattnets kretslopp.

Du ska skriva en text om vattnets former samt delta i experiment.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
    NO
  • Centralt innehåll
  • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
    NO  1-3

Matriser

NO
Bedömningen gäller

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Förmågan att se samband
  • NO   3
  • NO   3
Du kan med hjälp beskriva vattnets kretslopp och med bildstöd se samband mellan detta och vattnets olika former.
Du kan med egna ord beskriva vattnets kretslopp och se samband mellan detta och vattnets olika former.
Du kan beskriva vattnets kretslopp och se samband mellan detta och vattnets olika former. Du använder då ämnesspecifika begrepp i dina beskrivningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: