Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analoga klockan

Skapad 2018-11-19 23:34 i Hjorthagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Man vill ju gärna vara i tid till ett kalas eller en bio. Det här kan du behöva kunna då..

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?
- läsa av och visa vad klockan är
- tidsordning, före, efter etc
- sambandet sekunder, minuter, timmar, dag, veckor, år etc

Hur ska vi arbeta?
- självständigt, i par och/eller grupp(EPA)
- praktiska övningar där du får pröva och öva
- diskutera och lösa uppgifter med Singma matematikböcker

Vad ska du lära dig?
se bifogade lärandematris

Hur ska du visa att du lärt dig?
- samtal och gruppdiskussioner
- övningsuppgifter, i grupp och enskilt
- enskilda kunskapsuppgifter, kunskapsloggen, klocktest

 

 

 

Matriser

Ma
Lärandematris Analoga klockan

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Läsa av klockan
  • Ma   3
Kan läsa av hel, halv, kvart i och kvart över på en analog klocka samt 20 i, 20 över och 10 över, 10 i. Kan även 5 i, 5 över, 5 i halv samt 5 över halv och även visa det genom att använda tim och minutvisare.
Kan läsa av hel, halv, kvart i och kvart över på en analog klocka samt 20 i, 20 över och 10 över, 10 i. Kan även 5 i, 5 över, 5 i halv samt 5 över halv och även visa det genom att använda tim och minutvisare. Jag kan omvandla några klockslag till digital tid.
Kan läsa av hel, halv, kvart i och kvart över på en analog klocka samt 20 i, 20 över och 10 över, 10 i. Kan även 5 i, 5 över, 5 i halv samt 5 över halv och även visa det genom att använda tim och minutvisare. Jag kan omvandla flera klockslag till digital tid.
grundläggande
utvecklat
väl utvecklat
Tidsordning
  • Ma   3
Kan ordna och beskriva händelser i tidsordning genom att använda orden före, efter och sedan.
Kan ordna och beskriva händelser i tidsordning genom att använda orden före, efter och sedan. Jag kan räkna hur lång tid det är mellan olika klockslag, vid hel och halvtimmar.
Kan ordna och beskriva händelser i tidsordning genom att använda orden före, efter och sedan. Jag kan räkna hur lång tid det är mellan olika klockslag, vid hel och halvtimmar. Du kan räkna hur lång tid det är mellan olika klockslag, även med minuter.
grundläggande
utvecklat
väl utvecklat
Samband sekunder, minuter, kvartar, timmar, dygn, veckor, månader, kvartal och år
  • Ma   3
Jag vet att det går 60 sekunder på en minut och 60 minuter på en timme. Jag vet att det går 24 timmar på ett dygn. Jag vet att det är 7 dygn på en vecka. Jag kan veckodagarna och månaderna.
Jag vet att det går 60 sekunder på en minut och 60 minuter på en timme. Jag vet att en halvtimme är 30 minuter. Jag vet att det går 24 timmar på ett dygn. Jag vet att det är 7 dygn på en vecka. Jag kan veckodagarna och månaderna. Jag vet att det är 52 veckor på ett år och 365 dagar.
Jag vet att det går 60 sekunder på en minut och 60 minuter på en timme. Jag vet att en halvtimme är 30 minuter. Jag vet att det går 15 minuter på en kvart och 4 kvartar på en timme. Jag vet att det går 24 timmar på ett dygn. Jag vet att det är 7 dygn på en vecka. Jag kan veckodagarna och månaderna. Jag vet att det är 52 veckor på ett år. Jag vet att det går 4 kvartal på ett år. Jag vet att det är 3 månader på ett kvartal och vilka månader som hör till första, andra, tredje och fjärde kvartalet.
grundläggande
utvecklat
väl utvecklat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: