Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsarbete

Skapad 2018-11-20 06:39 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Svenska Bild
Lyssna till sagor och få ta del av verser till sagorna. Skapa i bild på olika vis.

Innehåll

Syfte:

Syftet med bokstavsarbetet är att på ett lekfullt och kreativt sätt få eleverna intresserade och nyfikna på bokstäver.

Arbetsgång:

 

 

Varje vecka uppmärksammas en bokstav. Till varje bokstav finns en ramsa och en saga. 

Under veckans gång leker vi med bokstaven, pratar om bokstavens namn, ljud och utseende, letar/skriver ord på bokstaven (för hand och på iPad), pysslar/målar något på bokstaven, tar med saker på bokstaven, sätter ihop ord till meningar m.m.  

v. 35 B

v.36 M 

v. 37D 

v. 38 N 

v. 39 R 

v. 40 L 

v. 41 G 

v. 42 F 

v. 43 S 

v. 45 H 

v. 46 T 

v. 47 V 

v. 48 J 

v. 49 P 

v. 50 K 

Bedömning:

Eleverna kommer bedömas formativt och framåtsyftande genom hela temaarbetet. Eleverna kommer få möjlighet att visa vad de lärt sig genom samtal/deltagande i aktiviteter och genom elevarbeten.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: