Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kubism

Skapad 2018-11-20 08:13 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Bild
I detta moment kommer ni att få pröva att skapa porträtt med geometriska former och uttrycka känslor genom färg och form. Ni kommer få stifta bekantskap med en känd konstnär och en konststil som uppkom i 1900-talets början.

Innehåll

Syfte och förmågor

I arbetsområdet kommer fokus ligga på att du ska få öva att pröva dig fram, ta egna beslut, kommunicera med bild (visa känsla genom val av form och färg) och reflektera över ditt egna arbete i loggform.

Syftet är att du ska få öva att prata om bilder och reflektera över ditt egna skapande. Du ska få lära dig att hantera materialet, kunskap om den metod vi ska arbeta med och öva att uttrycka dig med bild. Syftet är också att du ska utveckla din kreativitet genom att mer självständigt pröva dig fram, undersöka och försöka lösa problem/komma på hur du kan komma vidare.

 

Arbetsgång

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer tillsammans prata om Picasso och titta på en del av hans målningar.
 • Vi kommer att prata färg som förstärkning.
 • Vi kommer att gå igenom materialen oljepastell och akvarell.

Du kommer att få:

 • Dra en känsla som ska genomsyra ditt porträtt.
 • Ta en bild av dig själv med hjälp av din Ipad.
 • Skissa upp ett porträtt med geometriska figurer och inspiration av Picassos målningar.
 • Lämna in skiss och foto på teams och skriva en arbetslogg där du beskriver hur du tänker att göra.
 • Färglägga ditt porträtt med oljepastell och akvarellfärg.
 • Fota och lämna in din slutprodukt på teams och en arbetslogg där du reflekterar över ditt eget skapande.

 

Arbetsloggen består av två delar och ska innehålla:

Del 1:

Din bild av dig själv som du utgår ifrån, lägg upp fotot.

Din skiss, ta en bild och lägg upp fotot.

En text där du skriver vilken känsla du fått, vilka färger du tänker använda för att uttrycka känslan och hur du tänkt med former för att få fram känslan.

Del 2:

Ett foto av din slutprodukt.

En text där du skriver hur du arbetat steg för steg och en utvärdering av din arbetsprocess. I utvärderingen ska du ha med vilka val du gjort och om du tyckte att de blev bra, vilka styrkor du ser i ditt arbete, vad du känner att du kunde utvecklat och vilka förmågor du behöver fokusera mer på i nästa moment.

 

Bedömning

Du kommer framförallt bli bedömd genom din logg som ska bestå av minst tre foton och två texter. Jag kommer också att bedöma hur du arbetar på lektionen men eftersom jag vill se din förmåga att reflektera och uttrycka dig i bild så kommer bedömningen i största del utgå ifrån det du lämnar in på teams.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Kubism

Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap samt förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

E
C
A
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

E
C
A
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Förmåga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: