👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2018-11-20 09:01 i Hindås skola Härryda
Arbetsområde om elektricitet.
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik Geografi Teknik
Elektricitet är något som alla människor använder sig av i sin vardag på ett eller annat sätt, men vad är egentligen elektricitet? Vad är det som gör att vi till exempel kan få glödlampor att lysa eller sätta igång hårtorken hemma? Kan elektricitet vara farligt? Vad har åskan med elektricitet att göra? Hur ser energianvändningen ut i vårt samhälle och vilka möjligheter finns det att spara på energi i våra hem? Dessa frågor är några av dem som vi ska svara på och lära oss om under arbetet med elektricitet.

Innehåll

Vad ska vi lära oss. Varför just detta?

Vi ska arbeta med elektricitet så att du kan använda dessa kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

Mål:

 • Du ska veta att det finns två sorters elektricitet, statisk elektricitet och elektrisk ström.
 • Du ska veta vad elektrisk ström är.
 • Du ska känna till vad statisk elektricitet är och kunna ge exempel på när det uppstår.
 • Du ska veta vad en sluten krets är och att det är elektroner som "vandrar" i en sluten krets.
 • Du ska kunna ge exempel på material som leder ström.
 • Du ska kunna få en lampa att lysa med hjälp av ett batteri.
 • Du ska känna till hur ett batteri fungerar.
 • Du ska känna till viktiga begrepp som rör energi, teknik, miljö och samhälle så att du kan börja granska information.

Hur ska vi lära oss om detta?

Du kommer att:

 • läsa, skriva och prata om viktiga begrepp (se nedan) 

 • arbeta praktiskt med att koppla med elektriska komponenter,

 • se på filmer som förklarar innebörden av elektricitet.

 

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att kommunicera och presentera information som handlar om elektricitet och viktiga begrepp som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

Din förmåga att bygga en elektrisk krets med batterier.

 

Begreppslista:

statisk elektricitet

elektrisk ström

elektriska system

ström

energikällor

förnybara energikällor

icke förnybara energikällor

kraftledningar

komponenter

elektrisk krets

sluten eller öppen elektrisk krets

batteri

strömbrytare

lampor/LED

isolerar

leder

seriekoppling

parallellkoppling

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk Ke Ge
Kommunicera och presentera i frågor med ett naturvetenskapligt innehåll

Behöver träna mer
Visar förmåga
Visar god förmåga
Kommunicera och presentera
Eleven kan använda information för att skapa texter med anpassning till sammanhanget.
 • Fy  E 6
.

Fy Tk Ke Ge
Teknik - Elektricitet

Rubrik 1

Teknik
1
2
3
Enkla tekniska lösningar i vardagen
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.