Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Bråk med matte

Skapad 2018-11-20 09:05 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Bråka på mattelektionerna?? Det är väl inget vi ska syssla med? Jo, det är just det vi ska! Men då menar jag givetvis tal i bråkform. Är en tredjedel större än en fjärdedel? Måste verkligen alla delar vara lika stora? Kan man inte jämföra ändå? Hur kan en fjärdedel vara detsamma som 0.25? Det och mycket mer kommer vi att jobba med i detta område.

Innehåll

Utgångspunkt

Du har precis jobbat färdigt med decimaltal och nu ska vi gå vidare med bråktal och bland annat ta reda på sambandet mellan decimal och bråk.

 

Konkretisering av målen

För att nå godkända kunskaper ska du visa att du:

- har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att du vet vad ord som ex bråkform, decimalform, täljare, nämnare, del av helhet och del av antal betyder.

- kan beskriva hur ex tal i bråkform och decimalform hör ihop, på ett enkelt sätt.

- kan jämföra tal i bråkform, t.ex att två fjärdedelar är detsamma som en halv.

- kan räkna ut del av antal.

 

För att nå mer än godkända kunskaper ska du visa att du:

- har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att du använder ord som ex bråkform, decimalform, täljare, nämnare, del av helhet och del av antal när du pratar om matte.

- kan beskriva hur ex tal i bråkform och decimalform hör ihop, på ett mer utvecklat sätt.

- kan jämföra tal i bråkform (utan hjälpmedel), t.ex att en halv är lika mycket som två fjärdedelar och tre sjättedelar.

- kan räkna ut del av antal.

 

Begrepp:

decimalform, bråkform

andel, antal

del av helhet, del av antal

täljare, nämnare, bråkstreck

 

Genomförande

Arbetssätt och arbetsformer:

Vi kommer att diskutera och resonera oss fram till hur det här med bråk fungerar. Vi kommer att använda våra miniwhiteboard för att rita upp olika bråk och ge förslag på lösningar. Vi kommer att räkna i matteboken, i matteappen och jobba praktiskt med olika uppgifter.

 

Anpassningar:

Du kommer att kunna använda dig av olika hjälpmedel som ex bråktavla och jämförelsetabell mellan bråktal och procenttal.

 

Material:

"Koll på matematik 5A"

Matteappen

Concept cartoons

 

 

Dokumentation och bedömning

Du kommer att få visa att du kan lösa uppgifter om bråk genom ett matteprov och även någon muntlig uppgift.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  Ma  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: