Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång, melodispel, slagverk och ackord

Skapad 2018-11-20 09:11 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 7 – 9 Musik
Övning ger färdighet. Eleverna kommer sjunga, spela gitarr, piano, trummor och övriga slagverksinstrument för att öva samspel och utveckla sina färdigheter när det kommer till att spela instrument och sjunga.

Innehåll

Arbetsområde

Inledningsvis på terminen kommer eleverna att utveckla sina färdigheter på instrumenten som finns att tillgå i musiksalen. Eleverna kommer att spela piano, gitarr, ukulele, slagverk, trummor, klockspel och sjunga. Eleverna kommer att arbeta med att utveckla sina kunskaper i melodispel, ackordspel, sång, basstämmor och slagverksstämmor. Eleverna kommer även få grundläggande teoretisk kunskap om sångteknik och röstvård, spelteknik på respektive instrument samt lite musikteoretiska kunskaper.Eleverna kommer att sjunga och spela olika typer av musikstilar och från olika tidsepoker. 

 

 • Sång - Unisont, tvåstämmigt samt kanon. Röstvård, sångteknik och 
 • Piano - Spela enkla melodier, några ackord i olika tonarter
 • Klockspel - Spela enkla melodier, några ackord i olika tonarter
 • Gitarr - Spela de vanligaste ackorden och bli säkrare på att byta mellan ackord
 • Ukulele - Spela de vanligaste ackorden och bli säkrare på att byta mellan ackord
 • Slagverk & trummor - Öva puls och rytm samt kunna spela ett 4/4-dels trumkomp

Bedömning

Bedömning sker genom elevernas prestationer under lektionstid samt vid de tillfällena eleven visar för läraren vad eleven kan. Eleverna kommer även få spela in sig själva med Ipad för att lämna in till undervisande lärare för bedömning. Eleverna har fått muntlig information om att om eleverna spelar något instrument som inte finns i musiksalen eller som vi inte hunnit att spela så kan eleven spela in en video hemma genom sin Ipad och airdroppa till musikläraren. All tillgänglig information som musikläraren har om elevens kunskaper i musik kan tas med i bedömningen. 

 

 • Visade kunskaper under lektionstid
 • Inspelat material på Ipads

Hur 

Eleverna kommer att arbeta praktiskt under lektionstid. De kommer bland annat att sjunga tillsammans i helklass. Eleverna kommer även att spela piano med hörlurar för att öva på ackordsspel och melodispel. Eleverna kommer att spela gitarr, slagverk och ukulele. Undervisningen kommer framförallt ske genom att läraren ger muntliga instruktioner samt visar eleverna hur och vad eleverna skall spela. I musiksalen är alla stränginstrument färgkodade vilket gör det lättare att komma ihåg vart man skall sätta fingrarna vid spel på instrument. Även alla keyboards, klockspel och boomwhackers är färgkodade vilket skapar ännu mer tydlighet för eleverna vid spel på instrument. Till elevernas hjälp finns även färgkodade noter att spela efter.

 

Gitarrackord

Om du som elev har en gitarr stående            

hemma kan du göra som nedan för

attlättare komma ihåg de vanligaste

ackorden.                                                                       

 .                   

 

Stäm din gitarr

Har du en gitarr hemma som behöver stämmas? Då kan du ta hjälp av denna 

video som visar hur tonerna på gitarren skall låta. Det finns även en hel uppsjö

av gratisappar till din Ipad för att lätt kunna stämma gitarrer.

 

 

Tonnamn på pianot

Om du lättare vill kunna komma ihåg de olika tonnamnen på pianot kan

du gå in på musik googlesites, skriva ut färgkodningar under fliken

melodispel och klistra på din keyboard eller piano hemma. Då kan du

också spela från noterna som är färgkodade

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: