Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt superhjältar- pedagogisk planering

Skapad 2018-11-20 09:18 i Stömne förskola Hudiksvall
Förskola
Vi ser barnens intresse för superhjältar . För att utmana barnen och ta till vara på deras nyfikenhet vill vi skapa magi kring detta ämne och vinkla detta till olika lärande situationer.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Superhjältar

Tidsperiod: Hösttermin

Förskolans namn: Stömne

Grupp:Bråkmakargatan

Barnens ålder: 3-6 år

År och datum:: 2018-09-25

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Språk (begrepp som kommer från barnen: Mysterium, upptäcka, forska)

- Estetiska lärprocesser ( drama, skapande)

- Stärka självkänslan ( alla olika och unika)

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)

Att utveckla barnens nyfikenhet för tal och skriftspråk genom lek, rim och ramsor, sång.

Att få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga genom lek, bild,dans och drama, sång och musik.


Att bygga upp barnens självkänsla, tillit och vänskap till varandra

 

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?


Vi vill ge barnen möjlighet att skapa tillit till sin egen förmåga och se sina samt andras kunskaper. Vi vill ge möjlighet att utveckla barnens nyfikenhet för språket genom att uttrycka sig i tal och skriftspråk samt estetiska lärprocesser.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi har sett ett intresse för superhjältar i barngruppen samt en nyfikenhet för begrepp så som mysterium, upptäcka och forska. Vi utgår från detta och utmanar dem vidare genom att vidga begreppet superhjältar. Vad är en superhjälte? Vi läser litteratur inom detta ämne som passar barnen och utmanar dem via dessa. Vi är lyhörda för barnens intressen och lyssnar in barnens behov.  Vi använder oss av skapande för att barnen ska få uttrycka sig på så många olika sätt som möjligt. 

Ansvarig: arbetslaget
Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Kommunens trestegs-dokumentation, alster, Unikum och föräldrabrevPlaneringen upprättad av: Personalen på Bråkmakargatan

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför?

-

 

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: