Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nedbrytare, näringskedjor och ekosystem

Skapad 2018-11-20 09:45 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Vi ska arbeta med djurs livscykler, enkla näringskedjor och ekosystem.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi ska lära oss om nedbrytare i naturen, vad en näringskedja är och hur ett ekosystem fungerar.

Innehåll

Planering för arbetsområde

 • Vi lär oss vad nedbrytare är och vad de gör i naturen. 
 • Vi lär oss vad en näringskedja är genom att läsa texter och se på film.
 • Vi lär oss hur ett ekosystem fungerar genom att läsa texter, se på film och göra egna observationer.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda biologins begrepp
 • förklara biologiska samband
 • genomföra undersökningar
 • skriva en egen faktatext

Bedömning - Efter arbetsområdet ska du kunna

 • vad en näringskedja är
 • hur ett ekosystem fungerar
 • veta vad en nedbrytare är och deras uppgift i naturen
 • skriva en faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -

Matriser

NO
Livscykler, näringskedjor och ekosystem

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Din förmåga att delta i gemensamma genomgångar.
Du deltar passivt i gemensamma genomgångar.
Du deltar aktivt i gemensamma genomgångar och du ställer frågor.
Du deltar aktivt, ställer frågor och drar egna slutsatser vid gemensamma genomgångar.
Din förmåga att utifrån tydliga instruktioner delta i gemensamma enkla undersökningar.
Du deltar passivt under det egna arbetet och vid enkla undersökningar.
Du deltar aktivt under det egna arbetet och vid enkla undersökningar.
Du deltar aktivt under det egna arbetet och vid enkla undersökningar samt kommer med egna förslag.
Din förmåga att kunna namnge nedbrytare och kunna berätta något om dem.
Du kan med stöd av kamrat eller lärare visa att du känner till och kan namnge någon nedbrytare.
Du kan visa att du känner till några nedbrytare och enkelt berätta om dem med egna ord.
Du visar att du känner till och kan namnge några nedbrytare och du kan berätta om dem med egna ord och begrepp som vi har använt.
Din förmåga att skriva en egen faktatext med hjälp av tankekarta och där du använder stor bokstav och punkt.
Du behöver stöd och hjälp från lärare för att skriva en kort och enkel faktatext. Du kan med hjälp av en läraren skriva en tankekarta och utifrån den skriva en faktatext där du delvis använder stor bokstav och punkt.
Du kan skriva en kort enkel faktatext. Du kan skriva en tankekarta och utifrån den skriva en faktatext med delvis egna ord där du använder stor bokstav och punkt.
Du kan skriva en faktatext. Du kan skriva en tankekarta och utifrån den skriva en faktatext med egna ord och formuleringar.
Din förmåga att kunna rita, berätta och skriva samt göra enkla modeller av olika näringskedjor.
Du kan med stöd från pedagog rita, berätta och skriva samt göra enkla modeller av olika näringskedjor.
Du kan rita, berätta och skriva med egna ord samt göra enkla modeller av olika näringskedjor.
Du kan rita, berätta och skriva med egna ord och begrepp som vi använt samt göra modeller av olika näringskedjor.
Din förmåga att beskriva ekosystem.
Du kan med hjälp av lärare på ett enkelt sätt beskriva hur ett ekosystem fungerar.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur ett ekosystem fungerar.
Du kan beskriva hur ett ekosystem fungerar med egna ord och begrepp som du har lärt dig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: