Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik område 3 åk 3

Skapad 2018-11-20 09:52 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Målet med undervisningen är att... Träna tre av förmågorna i matematik. METOD: Utför beräkningar med addition och subtraktion, huvudräkning. PROBLEMLÖSNING: Tolkar skriftlig information med matematiskt innehåll. Skriver ett matematiskt uttryck utifrån en räknehändelse. Använder sig av olika uttrycksformer som t.ex. ord, bild och symboler KOMMUNIKATION: Behärskar talföljder i olika steg uppåt och neråt från olika naturliga tal t.ex. två-hopp, tre-hopp, tio-hopp. Så här ska vi arbeta... Gemensamma genomgångar EPA (Ensam, Par, Alla) Skriftliga och muntliga övningar Problemlösning Skapa egna problem Digitala hjälpmedel såsom Ipad Vi kommer bedöma på vilket sätt du... förstår och använder begreppen: större än, mindre än, likhetstecken, sedel, talmönster, tallinje, tvåsiffrig och växla. kan addera över tiotal med ental. kan subtrahera över tiotal med ental. kan fortsätta olika talföljder både uppåt och neråt kan välja strategi, skriva ett uttryck och lösa uppgiften.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Planering för matematik. Talområdet 100-1000

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att...

Träna tre av förmågorna i matematik.

METOD: välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

RESONEMANG: föra och följa matematiska resonemang.

BEGREPP: använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

PROBLEMLÖSNING: formulera och lösa matematiska problem med hjälp av matematik, samt värdera valda strategier och metoder.

 

Så här ska vi arbeta...

 
Gemensamma genomgångar
EPA (Ensam, Par, Alla)
Skriftliga och muntliga övningar
Problemlösning
Skapa egna problem
Digitala hjälpmedel såsom Ipad 
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

kan bygga tal som innehåller ental, tiotal och hundratal.

kan jämföra tal och använda likhets­ tecken och olikhets­ tecken 

kan fortsätta talföljder från olika tal.

kan räkna addition med uppställning och växling

kan räkna subtraktion med uppställning och med stöd växla över noll.

kan välja räkne­sätt som passar för uppgiften.

kan skriva ett matematiskt uttryck utifrån texten och räkna.

kan bedöma om mitt svar är rimligt och skriv svar.

 
 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik område 3 åk 3

Taluppfattning talen 0 till 1000
 • Ma   3
Jag kan bygga tal som innehåller ental, tiotal och hundratal.
Jag kan dela upp tal i ental, tiotal och hundratal.
Jag kan jämföra tal och använda likhets­ tecken och olikhets­ tecken (= , > , <).
Jag kan fortsätta talföljder från olika tal.
Addition med uppställning, talområde 0 till 1000:
 • Ma   3
 • Ma   3
Jag kan med stöd räkna addition med uppställning.
Jag kan räkna addition med uppställning och växling.
Jag kan räkna addition med tre termer och med uppställning.
Subtraktion med uppställning, talområde 0 till 100:
 • Ma   3
 • Ma   3
Jag kan med stöd räkna subtraktion med uppställning och växling.
Jag kan räkna subtraktion med uppställning och med stöd växla över noll.
Jag kan räkna subtrak­tion med tre termer med uppställning och växling.
Problemlösning, textuppgifter:
 • Ma   3
 • Ma   3
Jag ritar en bild till uppgiften.
Jag kan välja räkne­sätt som passar för uppgiften.
Jag kan skriva ett matematiskt uttryck utifrån texten och räkna.
Jag kan bedöma om mitt svar är rimligt och skriv svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: