👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digital bildredigering Fritidshem

Skapad 2018-11-20 10:03 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Bild
Vi lär oss grunderna i digital bildredigering med hjälp av appen Photoshop Mix

Innehåll

Aktivitet:

Vi kommer att med hjälp av iPads arbeta med appen Adobe Photoshop Mix. Vi lär oss de grundläggande funktionerna i appen Adobe Photoshop Mix och pratar om upphovsrätt för bilder dvs vilka bilder vi får använda och hur vi får använda de. Vi skapar surrealistiska och realistiska verk.

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar med att tillsammans gå igenom de grundläggande funktionerna i appen Adobe Photoshop Mix med hjälp av en självstudie som finns i appen. En iPad kopplas till projektor och varje steg i självstudien gås igenom tillsammans.

Bildlager
Vi kommer att använda oss av två bildlager. Bilder vi använder kommer vi att hämta från en sida där upphovsmän själva lagt upp bilder som är gratis att använda i privata och offentliga sammanhang. Vi pratar då om vikten av att vara medvetna om vilka bilder vi får och inte får använda i dessa sammanhang och att fråga sig själv om vart bilderna hamnar. Fråga alltid om lov ifall du ska fotografera någon annan.

Vi arbetar alla enskilt med en iPad var och för detta arbete behöver vi ca två tillfällen á 30-40min.
Första tillfället fokuserar på hur vi bör hantera en iPad, bildexempel och självstudien. Ett eller flera exempel ges på redigerade bilder där varje steg av redigeringen visas i korta drag.

Vid andra tillfället pratar vi om pixabay och upphovsrätt för att sedan söka efter två bilder eleverna vill använda sig av för att redigera. Bilderna sparas, vi skapar ett projekt i appen sedan börjar vi redigera.

 

Bedömning/Utvärdering

Vi utvärderar uppgiften gemensamt efter avslutat arbete genom att diskutera vad som fungerade bra och mindre bra.
Vad blev du nöjd med, vad kunde du gjort annorlunda? Kunde upplägget för uppgiften sett annorlunda ut?

 

Vad ska du lära dig?

 • Visa att du kan ta del av instruktioner
 • Utvärdera ditt arbete genom att beskriva vad du tänkt göra och om det blev som du tänkt dig
 • Grundläggande funktioner i Adobe Photoshop Mix
 • Att använda bilder från en bildbank där det tydligt står att bilderna får användas fritt 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -