Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Satslära

Skapad 2018-11-20 10:24 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska
I detta arbetsområde kommer vi att jobba igenom satsdelarna; subjekt, predikat, direkt objekt, indirekt objekt, predikatsfyllnad, adverbial, attribut och agent. Vi kommer även att ta reda på vad som skiljer en huvudsats från en bisats samt diskutera var man egentligen sätter ut punkt..

Innehåll

Satslära

I detta arbetsområde kommer vi att jobba igenom satsdelarna; subjekt, predikat, direkt objekt, indirekt objekt, predikatsfyllnad, adverbial, attribut och agent. Vi kommer även att ta reda på vad som skiljer en huvudsats från en bisats samt diskutera var man egentligen sätter ut punkt.. Detta arbetar vi med fram till jullovet. Parallellt kommer vi att läsa i sk bänkbok.

 

Syfte:

* Att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

* Att göra eleverna medvetna om de grundläggande språkregler som finns i svenskan

* Att visa skillnader mellan talspråk och skriftspråk

* Att befästa terminologin inom grammatik

* Att ge eleverna tillfälle att träna upp sin grammatiska säkerhet

 

Undervisningens innehåll.

Varje lektion inleds med 10 minuters läsning.

Vi kommer att gå igenom de olika satsdelarna i helklass. Vilka är de? Vilken nytta har man av att kunna dem?

Vi kommer att använda oss av läroboken s. 180-191 samt studieboken s. 120-135. Vi kommer att arbeta med olika exempel och övningar som vi rättar gemensamt i klassen.

Hur kan man ha nytta av satsdelar i framtiden? Vi jämför till viss del med hur det fungerar i andra språk. Detta gör vi för att ha nytta av kunskaperna i språkinlärning.

Ni kommer också få göra korta filmer där ni tar ut satsdelar på meningar.

 

.Arbetsområdet avslutas med ett gemensamt prov den 2 december.

 

Kopplingar till läroplan:

*Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Tänk på att

Försök att föra resonemang kring satsdelarna  t.ex. hur kan du veta vilken satsdel som är vilken?

Försök även att jämföra med andra språk och om möjligt beskriv likheter och skillnader.

Försök att använda terminologin.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
    Sv  7-9
  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
    Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska satsdelar

->
Behöver utveckla kunskapen mer
->
Har grundläggande kunskap
->
Har god kunskap
Förmåga att använda och identifiera ordklasser.
  • Sv  7-9
Visar sig ännu inte kunna identifiera de vanligaste satsdelar.
Kan svenskans vanligaste satsdelar. Du kan några av de vanligaste satsdelar och visar att du kan använda dina kunskaper.
Du behärskar svenskans vanligaste satsdelar och kan identifiera, använda dem och motverka hur man använder dem med med god säkerhet. Du kan förklara vad som utmärker de olika satsdelarna och använder med säkerhet dina kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: