Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi i år 6

Skapad 2018-11-20 10:48 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 4 – 6 Kemi
Kristaller är ofta spännande och intressanta att titta närmare på. Kristaller kan bildas av olika salter och odlas ur olika lösningar. Vi ska titta lite närmare på vad kristaller handlar om och även prova på att skapa lite kristaller av en vattenlösning som innehåller Alun.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att du ska använda kunskaper i ämnet kemi för att:

* utveckla din förmåga att förstå kristallers uppbyggnad, och struktur. 

* använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband

Kunskapskraven, det du ska kunna, för detta arbetsområde är:

* att du söker naturvetenskaplig information och att du använder olika källor till ditt arbete. 

* att du för ett resonemang som visar hur du förhåller dig till informationen och källornas användbarhet.

* att du använder informationen i diskussioner och samtal, i texter och andra sammanhang.

* att du visar vilka kunskaper om materians uppbyggnad och egenskaper, kemiska sammanhang när du förklarar och resonerar (text eller muntligt)..

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

* kemin i vardagen och i samhället

* vilka vanliga kemikalier används hemma och i samhället.

* hur olika kemiska produkter kan påverka människa, natur, miljö och djur

* hur olika kemikalier märks och bör hanteras

Bedömningen av dina förmågor och kunskaper kommer att utgå från:

# det du skriver och lämnar in kommer utifrån innehåll och fakta

# hur du använder fakta från olika källor i tal och skrift

# din motivering till val av källa och ett källkritiskt tänkande i tal och skrift

# din användning av ord och begrepp i tal och skrift

# hur du besvarar frågeställningar i tal och skrift

# hur du planerar och genomför olika moment

# hur du skapar egna frågeställningar

Formativ bedömning

Att under lektionstid ge dig återkoppling och förslag på olika resonemang, metoder och arbetssätt

som hjälper dig att komma vidare i ditt lärande

Summativ bedömning

Att bedöma vad du lärt dig på olika sätt. Det kan ske genom olika metoder som muntliga

frågeställningar som skriftliga prov eller diagnoser utifrån ämnesområdet

Kunskaps progression

Dina olika förmågor och kunskaper bedöms och förs in i en matris som visar din kunskaps-progression.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: