Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Furulidskolan Slöjd åk 4

Skapad 2018-11-20 10:52 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Generell planering över hela året
Grundskola 4 Slöjd
Här nedan beskrivs Slöjden på Furulidskolan. Vad som förväntas av skolan, av dig som elev samt hur undervisning och bedömning ser ut.

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

- tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

 Eleven ska

- presentera idéer för slöjdarbeten, visa kreativitet (skapa, lösa problem).

- planera arbeten, välja material, arbetsmetoder och verktyg.

- genomföra arbeten.

- följa instruktioner (muntliga, skriftliga).

- påverka ditt resultat under arbetets gång.

- ta egna initiativ, arbeta självständigt och ta eget ansvar.

- utvärdera dina arbetsinsatser och det färdiga resultatet och dess uttryck.

- följer regler, rutiner och bidra till arbetsro och säkerhet.

 

Bedömning

För att bedöma din förmåga/färdighet kommer jag följa dig i ditt arbete samt läsa dina planeringar och utvärderingar.

 

Undervisning

Varje termin startar med ett eller flera arbeten som är planerade av läraren, men du har möjlighet att välja färg och form själv. Därefter får du välja, planera, genomföra och utvärdera dina egna idéer. Du skriver en skriftlig planering och ritar skisser. När du är du är färdig med ditt alster lägger du ut det på www.slojd.nu/slojda. Där skriver du också din utvärdering. I slutet av varje lektion skriver du också i din slöjddagbok, där du reflekterar över vad du har gjort och lärt dig samt planerar vad du ska börja med nästa gång I undervisningen ingår också inspiration från olika slöjdtraditioner och kulturer, materiallära, resurshushållning, färg och form samt säkerhet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: