Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion för årskurs 5 Ht-2018

Skapad 2018-11-20 11:00 i Gruvrisskolan Falun
En jämförelse av de fem världsreligionerna.
Grundskola 5 Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är viktiga för många människor. I dagens samhälle finns människor med olika bakgrund, därför är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Undervisning

Eleverna kommer att få titta närmare på likheter och skillnader mellan fem olika världsreligioner.

Med hjälp att läroböcker, filmer och unga fakta på nätet kommer kunskap och förståelse om Buddism, Hinduism, Islam, Judendom och Kristendom växa fram.

Eleverna kommer att arbeta i grupp och söka fakta om en av världsreligionerna för att sedan jämföra den med de andra gruppernas arbeten.

Eleverna kommer att få diskutera och arbeta med frågor kring hur man kan se på begreppen religion och livsåskådning och vad de innebär.

Likheter mellan de Abrahamitiska religionerna Judendom, Kristendom och Islam kommer att tas upp och avslutningsvis kommer undervisningen att behandla olika inriktningar inom den kristna tron.

Bedömning

Du ska känna till de fem världsreligionerna. Du ska kunna nämna några gudar, samlingslokaler, viktiga personer och utbredning av religionerna Islam, Hinduism, Buddhism, Judendom samt Kristendom.

Du ska ha kännedom och begreppen religion och livsåskådning och kunna resonera kring vad religion och livsåskådning kan betyda för olika människor.

Du ska känna till att det finns olika inriktningar inom kristendomen och kunna några religiösa uttryck och centrala tankegångar inom dessa.

Sammanfattning syfte

 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Centralt innehåll

Religioner och andra livsåskådningar

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

• Begreppen religion och livsåskådning.

• Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion för årskurs 5 Ht-2018

Nivå 1 Träningsnivå
Nivå 2 Godtagbara kunskaper
Nivå 3 Mer än godtagbara kunskaper
Religion och livsåskådning
Att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
Utifrån begrepp som religion och livsåsskådning kan eleven med stöd diskutera och resonera religionens betydelse för olika människor. Eleven har viss förståelse för att exempelvis traditioner och hur människor utövar sin religion kan påverkas av hur samhället de lever i ser ut.
Utifrån begrepp som religion och livsåsskådning kan eleven diskutera och resonera religionens betydelse för olika människor. Eleven har förståelse för att exempelvis traditioner och hur människor utövar sin religion kan påverkas av hur samhället de lever i ser ut.
Utifrån begrepp som religion och livsåsskådning kan eleven med god förståelse diskutera och resonera religionens betydelse för olika människor. Eleven har god förståelse för att exempelvis traditioner och hur människor utövar sin religion kan påverkas av hur samhället de lever i ser ut.
Världsreligionerna
Att söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet
Eleven kan med stöd hitta information från källor i bokform och från Internet. Eleven kan med stöd avgöra vilken fakta som är relevant och visar viss förståelse för källors användbarhet.
Eleven kan relativt väl söka information från olika källor. Eleven kan relativt väl resonera kring information och olika källors användbarhet.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt söka information från olika källor. Eleven kan väl resonera kring information och olika källors användbarhet.
Inriktningar inom kristendomen
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om några heliga platser, viktiga personer och symboler för världsreligionerna. Eleven kan med stöd föra resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
Eleven har grundläggande/ relativt goda kunskaper om några heliga platser, viktiga personer och symboler för världsreligionerna. Eleven kan föra resonemang kring likheter och skillnader mellan religionerna.
Eleven har relativt goda/ mycket goda kunskaper om några heliga platser, viktiga personer och symboler för världsreligionerna. Eleven kan föra goda/ mycket goda resonemang kring likheter och skillnader mellan religionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: