Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

åk 7 Geometri

Skapad 2018-11-20 11:16 i Österbyskolan Östhammar
Planering som följer läroboken MatteDirekt 7 Första kapitlet Tal
Grundskola 7 Matematik
I din vardag finns det mycket som handlar om geometri. Ett hus, en lägenhet eller en tomt har en area. De flesta hem innehåller många räta vinklar. Kanske omges tomten av ett staket eller häck. I ditt hem finns många förpackningar som t ex mjölkpaket, Toblerone, tandkrämstub. I det här kapitlet tas bl a vinklar, omkrets, area och många olika figurer upp.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar
 • beräkna omkrets och area av månghörningar
 • beräkna volym av prismor
 • några enheter för längd, area och volym
 • beräkna arean av begränsningsytor
 • begreppen som finns skrivna på sid 54

Tidsåtgång

vecka 45 tal 1-22

vecka 46 tal 22-41

vecka 47tal 42-62

vecka 48 tal 62-87

vecka 49 rödkurs /repetition samt prov

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Arbeta enskilt
 • problemlösning
 • Se de filmade genomgångar från youtube, innan du kommer till lektionen

Tidsplan/Planering

Pdf

 

Olika dimensioner
https://www.youtube.com/watch?v=4tbNPbCkD1E

Månghörningar-figurer som är tvådimensionella
https://www.youtube.com/watch?v=eN9Ul2mc7J4

Vinklar
https://www.youtube.com/watch?v=bU4SmnA1UJw 
Triangelns vinkelsumma
https://www.youtube.com/watch?v=HGqVsmpYWT8 
Olika typer av trianglar
https://www.youtube.com/watch?v=tP30777con8 
Olika typer av fyrhörningar
https://www.youtube.com/watch?v=UmzCRIytjTg 
Omkrets
https://www.youtube.com/watch?v=hAXAoMdb-FU 
Area
https://www.youtube.com/watch?v=IWsqEhfZG3c 
Rektangelns area
https://www.youtube.com/watch?v=uhxqKcrWliw
Parallellogrammens area
https://www.youtube.com/watch?v=pTwaAbhrCLA 
Triangelns area
https://www.youtube.com/watch?v=W20k7IE_HWU 
Sammansatta figurer
https://www.youtube.com/watch?v=52Wi7fg7QiU 
Husgavelns area
https://www.youtube.com/watch?v=ipSj4OOWXsg 
Volym
https://www.youtube.com/watch?v=YGaLWnFEe9k 
Rätblock
https://www.youtube.com/watch?v=J0qnHEp2FCI 
https://www.youtube.com/watch?v=F67yotyl35k 
Rätblockets volym
https://www.youtube.com/watch?v=U4RKYbVlkcg 
Bergränsningsyta
https://www.youtube.com/watch?v=qOKt6hd_5yI 

Bedömning

Formativ bedömning sker kontinuerligt på ditt muntliga och skriftliga arbete. Tänk på att delta aktivt i det muntliga arbetet för att jag ska kunna bemöta och utveckla dig mot målen. Vi avslutar kapitlet med ett skriftligt prov

ORDLISTA:

 • Vinkelsumma – summan av alla vinklar i en månghörning, i en triangel är vinkelsumman 180° och i en fyrhörning är vinkelsumman 360°
 • Rät vinkel – en vinkel som är 90°
 • Spetsig vinkel – en vinkel som är mindre än 90°
 • Trubbig vinkel – en vinkel som är större än 90°
 • Rak vinkel – en vinkel som är 180°
 • Rätvinklig triangel – en triangel som är en rät vinkel (90°)
 • Likbent triangel – en triangel som har två vinklar som är lika stora och två sidor som är lika långa
 • Liksidig triangel – en tringel där alla vinklar är 60°
 • Fyrhörning – en geometrisk figur som har fyra hörn
 • Parallellogram – en fyrhörning där sidorna mittemot varandra är parallella
 • Romb – en parallellogram där alla sidor är lika långa
 • Rektangel – en fyrhörning där alla vinklar är räta (90°)
 • Kvadrat – en rektangel där alla sidor är lika långa
 • Cirkel – en geometrisk figur som har en medelpunkt där avståndet till cirkelns ytterkanter är densamma
 • Radie – en rät linje i en cirkel från medelpunkten ut till cirkelns ytterkant
 • Diameter – en rät linje i en cirkel mellan två punkter på cirkelns ytterkant, gen om cirkelns medelpunkt
 • Pi - π = 3,14, används för att beräkna cirkelns omkrets och area
 • Omkrets – en månghörnings omkrets är summan av sidornas längder, en cirkels omkrets beräknas genom diametern ∙ pi
 • Area – storleken på en yta, en cirkels area beräknas genom radien ∙ radien ∙ pi, en triangels area beräknas genom (basen ∙ höjden) /2
 • Begränsningsyta – den sammanlagda arean av ett föremåls sidoytor
 • Symmetri – spegelsymmetri har en figur om den har en symmetrilinje som delar figuren i två lika delar, delarna är spegelbilder av varandra. Rotationssymmetri har en figur om den kan vridas runt en punkt ett visst antal grader så att figuren ser likadan ut igen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: