Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarporträtt

Skapad 2018-11-20 11:31 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 8 Svenska
Nu ska vi skriva ett författarporträtt

Innehåll

Ni ska nu skriva ett författarporträtt, alltså en redogörelse för en författares liv, verk, och påverkan i samhället.

 

Följande punkter ska finnas med samt en framsida med bild på författaren och under vilka år denne levde. Längst ner finner ni de författare ni kan välja mellan. 

 

Till er hjälp har ni internet, varandra och mig

 

Jag kommer bedöma er utefter såväl er förmåga att hitta information, er källkritiska förmåga, språkbruk och den muntliga redovisning vi ska ha i smågrupper

Ska vara klart den 5/12

 • Bakgrundsinformation om författaren. En kortare biografi om författaren, såsom var och när denne föddes (även eventuellt dödsdatum), uppväxt, utbildning, tidigare yrken och liknande.
 • Betydelsefulla verk. Några/något av de mest betydande verken av författaren, när och var de gavs ut, och något mindre utdrag från dessa. Även receptionen (mottagandet) av verken kan nämnas – de kan ju till exempel vara betydelsefulla trots att de blev negativt bemötta, varav det kan det vara intressant att ha med vad den kritiken grundades i.
 • Genre/berättarstil/utmärkande drag. Har författaren en unik skrivstil? Att sätta författaren i samtid till verksamma år brukar ofta kunna kopplas till dennes sätt att skriva. Är det kanske modernistiskt, romantiskt, eller naturalistiskt? På vilket sätt är denne en företrädare eller ej för ”sin” tidsera? En analys av skrivstilen kan vara intressant, exempelvis om den bröt mot rådande normer då verket gavs ut, eller om det kanske var helt i linje med vad som allmänt var det typiska sättet att skriva för den epoken. Har författaren varit verksam under flera decennier kanske stilen även har utvecklats allt med hur tiden ser ut.
 • Teman. Ofta har författare ett återkommande tema som denne åberopar. Varför och vad kan det grundas i? Kan det exempelvis kopplas till författarens biografi?
 • Generellt inflytande. På vilket sätt har författaren haft en påverkan på litteraturen i stort? Har verket speglat samtiden eller på något sätt påverkat samhället positivt eller negativt?

Valbara författare:

Agatha Christie

Åke Edwardsson

Astrid Lindgren

August Strindberg

Charles Dickens

Dean R. Koontz

Erik Axel Karlfeldt

Ernest Hemingway

Harry Martinsson

H.C. Andersen

Henning Mankell

Hjalmar Söderberg

J.R.R. Tolkien

Jonas Gardell 

Jonathan Swift

Karin Boye Katarina

Liza Marklund

Maria Gripe

Mark Twain

Mats Wahl 

Sara Kadefors

Stephen King 

Edgar Allan Poe

Uppgifter

 • Mitt författarporträtt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: