Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Australia

Skapad 2018-11-20 11:45 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Grundskola 7 – 9 Engelska
Australia is the dream continent for many youngsters. In "Down Under" some things are quite different from Europe, and one is the weather at Christmas. Let's embark on a trip around Australia!

Innehåll

 

Innehåll

Syftet

Syftet är att du ska kunna reflektera och förstå livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används. Du ska också kunna förstå och tolka innehållet i olika slags texter samt kunna använda modern teknik som ett verktyg.

 

Ämnets syfte

Vi arbetar med det här området för att du ska utveckla din förmåga att:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texten
 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

 

Centralt innehåll

 

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden

Lyssna och läsa

 • Talad engelska och texter från olika medier
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar

Tala, skriva och samtala

 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner
 • lika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa efter deras syften

 

Så här arbetar vi

 • Du arbetar självständigt eller i grupp.
 • Du letar upp fakta om Australien på valfritt vis, t.ex. genom film, böcker, internet.
 • Du läser olika sorters texter.
 • Du tittar på filmen “Rabbit Proof Fence”
 • Du gör en skriftlig och en muntlig presentation.  Du kan välja t.ex. The continent, Animal life, Cities, The Great Barrier Reef, Sports, History of Aboriginals.
 • Du jämför Australien med hur det är i Sverige, inom ditt område.

Under temat kommer ni att arbeta med förmågorna på några olika sätt:

 

Läsa:

 • Du kommer att få läsa texter på engelska för att skaffa dig kunskaper om Australien, men också för att lära dig nya ord och fraser.
 • Du kommer själv att välja texter från Internet som du ska läsa och använda dig av i de arbeten du ska skapa på egen hand.

 

Skriva:

 • Du kommer att få göra skrivuppgifter där du ska göra en fiktiv resa till Australien
 • Dina skrivuppgifter ska redovisas i form av texter  där du skriver om det du ser och upplever i Australien.

 

Tala:

 • Du kommer att få träna på att uttrycka dig på engelska i tal och skrift
 • Du ska redovisa delar av din fiktiva resa muntligt genom att skriva olika textttyper
 • Du förväntas använda dig av engelska i ALLA lektionssituationer

 

Lyssna:

 • Du kommer att få träna på att lyssna på inlästa texter
 • Lyssna på när läraren håller korta föreläsningar på lektionstid
 • Lyssna på dina kamrater.

 

Kopplingar till läroplan

 

Syfte;

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

 

 

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska jobba med kapitel 3 i läromedlet Happy 8 (textbok och övningsbok).

Först ska vi lära känna landet genom att titta på några korta videor och svara på några frågor samt genom att läsa några texter i textboken.

Vi kommer att jobba med detta projekt under en stor del av höstterminen Vi jobbar med ett kapitel i textboken "Happy 2". Det berör Australien, kartkunskap samt faktafilm om Australien och dess historia. Vi avslutar med att eleverna arbetar självständigt med en resedagbok (enklare variant: ett vykort) som skall lämnas in under v. 50 men även presenteras muntligt.Vi kommer även att titta på filmen Rabbit-Proof Fence (2002)  

 

                                                                         .Detta ska bedömas

Vi kommer att bedöma din receptiva förmåga genom läs- och hörförståelse. Vi ska också bedöma språket i dina muntliga framträdanden, diskussioner i mindre grupper och dina skriftliga texter.

Det som kommer att bedömas är:

 • Det fullständiga arbetet när det är färdigt, huruvida alla de uppsatta delarna finns med; arbete med de olika övningarna, olika läxförhör, grammatik övningar och test.
 • Det egna ansvaret för projektet.
 • Projektet om Australien (med fakta om Australien) bedöms utifrån grammatik, flyt i språket och hur mycket texten är egenproducerad.
 • Diskussioner. Det som bedöms är delaktighet språkligt flyt och korrekthet.
 • Hur väl du skriver ditt arbete om Australien.
 • Hur väl du tagit till dig de faktatexter/filmer du haft som utgångspunkt för arbetsområdet.
 • Hur du muntligt presenterar ditt arbete.Hur väl du gjort kopplingar/jämförelser med Sverige.

 

Hur du får visa vad du kan:

Dina förmågor visar du fortlöpande på lektionstid samt genom inlämningsuppgifter.

Projektet "A trip to Australia" kommer vi arbeta med med under årets gång och troligtvis till våren också.

 

 

Uppgifter

 • A Trip to Australia Part 4

 • A Trip to Australia (Part 1)

 • A Trip to Australia (Part 3)

 • A Trip to Australia (Part 2)

 • A Trip to Australia (Part 3)

Matriser

En
Australia Bedömningsmatris (Uppgift 1 Mejl)

E
C
A
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Skriftlig interaktion
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt och begripligt.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig sammanhängande.
Förmåga att anpassa syfte, mottagare och situation
Eleven behöver utveckla sin förmåga att anpassa syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Innehåll: Genremedvetenhet
Elevens mejl avslutas och börjas med en hälsning. Ditt mejl är underskrivet med namn
Texten håller sig inom genren.
Användning av skiljetecken
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken. Dessa används på ett relativt bra sätt.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken används korrekt. Variationen av skiljetecken lyfter textens innehåll.
Styckeindelning
Styckeindelning finns till stor del och är nästan helt korrekt genomfört.
Styckeindelningen är genomtänkt och lyfter textens struktur och innehåll och skapar ett bra flöde.

En
Australia Bedömningsmatris (Uppgift 2 Vykort)

E
C
A
Innehåll & ord
Du visar att du kan använda ord, enkla fraser och meningar för att skriva ett vykort.
Du visar att du med viss säkerhet kan använda dig av de ord, fraser och meningar för att skriva ett vykort som är kopplat till ämnet. Du försöker också bygga ut meningar.
Du visar att du med säkerhet kan använda dig av ord, fraser och meningar för att skriva ett vykort som är kopplat till ämnet. Du försöker utveckla innehållet.
Begriplighet och tydlighet
Du skriver enkla korta meningar och ditt språk går att förstå även om det innehåller oklarheter.
Du bygger ut en del av dina meningar och texten är relativt sammanhängande. Du har ett delvis varierat språk.
Du skriver relativt sammanhängande meningar och du har ett relativt varierat språk. Din text är ganska korrekt.
Inledning och avslut
Du har med en inledning i form av hälsningsfras och även ett avslut i ditt vykort.

En
Australia Bedömningsmatris (Uppgift 3 Muntlig Argumentation)

E
C
A
Struktur
Presentationen har en röd tråd. Eleven har en röd tråd som hen försöker hålla sig till. Eleven kan nästan anpassa talet till den givna tiden
Presentationen har en tydlig röd tråd, inledning, uppdelning i olika områden och ett markerat slut. Eleven har en tydlig röd tråd och disposition: inledning, olika områden och ett markerat slut. Eleven kan anpassa talet till den givna tiden
Presentationen innehåller även sidospår (t.ex. berätta en historia, svara på en fråga, spontana kommentarer) med röd tråd. Eleven är så säker att hen kan ta ett sidospår utan att förståelsen går förlorad (t ex berätta en historia, svara på en fråga, andra spontana kommentarer). Eleven anpassar talet till den givna tiden på ett tydligt sätt.
Språk, ord och begrepp
Språket är ibland krångligt. Det finns några viktiga begrepp som tillhör ämnet.
Språket är varierat och mestadels ditt eget. Det finns viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet.
Språket är välutvecklat och helt ditt eget. Det finns viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet och de används i rätt sammanhang.
Sakkunskap/fakta
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet.
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse.
Ämnet presenteras på ett personligt sätt och med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsökta konkreta detaljer/exempel.
Ögonkontakt
Viss innantill-läsning och viss ögonkontakt med publiken.
Stödord används och mycket kontakt med publiken finns.
Fritt framförande med mycket och fri publikkontakt.
Aktivt deltagande
Syns på scenen och har få repliker.
Har en ganska stor roll och varit märkbart delaktig i planerandet av redovisningen.
Har en mycket framträdande roll och har varit en av de pådrivande i både planerandet och genomförandet av arbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: