Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturerna Egypten och Mesopotamien 2018

Skapad 2018-11-20 11:47 i Almåsskolan Mölndals Stad
Hur kulturerna växte fram och vad som var motorn i dem samt vad det ledde till.
Grundskola 7 Historia
Vi arbetar med de två flodkulturerna, hur jordbruk, uppfinningar och specialisering förändrade samhället.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
    Hi  7-9

Matriser

Hi
Flodkulturer

F
E
C
A
Faktakunskaper
Du har ännu inte visat att du har grundläggande historiska kunskaper om flodkulturerna; ex var, när och hur de uppstod och hur samhället utvecklades inom olika områden.
Du har visat att du har grundläggande historiska kunskaper om flodkulturerna; ex var, när och hur de uppstod och hur samhället utvecklades inom olika områden.
Du har visat att du har goda historiska kunskaper om flodkulturerna; ex var, när och hur de uppstod och hur samhället utvecklades inom olika områden.
Du har visat att du har mycket goda historiska kunskaper om flodkulturerna; ex var, när och hur de uppstod och hur samhället utvecklades inom olika områden.
Analysförmåga
Du behöver stöd för att föra resonemang om orsaker och följder för olika förändringar i de aktuella samhällena.
Du visar att du kan beskriva orsaker och följer, förklara och visa på samband, växla mellan olika perspektiv, se likheter och skillnader samt för- och nackdelar på en grundläggande nivå.
Du visar att du kan beskriva orsaker och följer, förklara och visa på samband, växla mellan olika perspektiv, se likheter och skillnader samt för- och nackdelar på en utvecklad nivå.
Du visar att du kan beskriva orsaker och följer, förklara och visa på samband, växla mellan olika perspektiv, se likheter och skillnader samt för- och nackdelar på en väl utvecklad nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: