Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 2 vt

Skapad 2018-11-20 11:48 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 3 Bild
Vi arbetar med olika material och tekniker för att utforska vår kreativitet. Vi analyserar våra bilder och använder oss av olika typer av bildframställning för att knyta an till andra ämnen. Vi inspireras av vår omgivning, det vi läser om och upplever.

Innehåll

Undervisningens mål

 • att utveckla din kreativitet och lust att skapa.
 • att arbeta med olika material och tekniker.
 • att öva din förmåga att tolka bilders budskap.
 • att öva din förmåga att uttrycka något i bild och form.

Detta kommer vi att arbeta med

 • Du får berätta om egna och andras bilder.
 • Du får diskutera med andra om vad du ser, känner och tror om bilders budskap.
 • Du får arbeta med olika material och färger t.ex. lera, tyg, garn, olika sorters papper och vattenfärger.
 • Du får lära dig olika sorters tekniker, t ex att lägga skuggor, rita detaljer, framställa avstånd i bild, nyanser mm
 • Du får lära dig om några kända konstnärer och deras konst.

Detta kommer att bedömas

 • hur du använder olika tekniker och materiel.
 • din förmåga att framställa bilder och skulpturer.
 • din förmåga att förstå och tolka bilder.
 • tilltron till din förmåga när det gäller att framställa bilder.
 • kreativitet/ lust att skapa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild bedömningsmatris

BILD BEDÖMNINGSMATRIS

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
FRAMSTÄLLA BILDER
(bildprocessen) Från ide och genomförande till presentation och värdering av arbetet.
Behöver stöd i ditt genomförande och under arbetets gång, för att kunna slutföra ditt arbete.
Har ibland egna idéer om hur arbetet ska genomföras. Planerar, genomför och kommenterar ditt arbete, med handledning.
Har ofta egna idéer om hur arbetet ska planeras och genomföras. Du kan utvärdera ditt resultat.
Du har kreativa lösningar. Genomför och slutför din idé självständigt. Du utvärderar ditt resultat under arbetets gång.
KOMMUNICERA
Med egna och andras bilder för att nå ut med sitt budskap. (*informera, påverka, underhålla, ge estetisk upplevelse)
Du kan berätta något om dina bilder.
Du använder egna och andras bilder i berättandet.
Du använder egna och andras bilder för att uttrycka dina idéer och tankar.
HANTERA METODER OCH TEKNIKER
Förståelse av hur metoder och tekniker är relaterade till varandra.
Du behöver handledning för att lära dig hantera metoder och tekniker.
Du kan hantera de vanligaste metoderna och teknikerna, men behöver viss handledning.
Du har god förmåga att hantera redskap / verktyg.
Du behärskar verktyg och redskap mycket bra. Du löser problem på ett konstruktivt sätt..
ANALYSERA
Se, beskriva och reflektera
Du beskriver vad du ser.
Du tänker och reflekterar omkring vad du ser.
KREATIVITET
Självständighet och tilltro till sin förmåga,
Du behöver hjälp med idéer.
Du visar vilja och tar ibland egna initiativ i ditt skapande. Du behöver stöd för att slutföra uppgiften.
Du provar ofta egna idéer och slutför uppgiften.
Du tar ansvar och arbetar självständigt genom hela processen.
DINA BILDER
Du har ett enkelt bildspråk.
Du har ett tydligt bildspråk.
Du har ett detaljrikt och tydligt bildspråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: