Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden i omvandling

Skapad 2018-11-20 13:43 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Grundskola 5 Geografi
Innan dagens kontinenter låg där de ligger idag satt faktiskt all landmassa ihop och man kallar det för Pangea. Du ska i detta arbetsområde få lära dig mer om detta, hur vulkaner och berg bildas, hur människor befolkat jorden och mycket mer.

Innehåll

Dina mål:

Du ska veta vad Pangea är och något om kontinentalplattor.

Du ska veta vad en vulkan är och hur de uppstår.

Du ska veta vad en jordbävning är och hur den uppstår.

Du ska kunna några begrepp som används i geografin: magma, lava, kontinentalplattor, vittring och erosion.

Du ska veta hur människor befolkat jorden.

Du ska kunna skillnaden på en tematisk och en topografisk karta.

Du ska känna till de olika klimatzonerna på jorden.

Du ska kunna världsdelarna och världshaven och var de ligger.

Du ska ha vetskap om var det bor flest människor i världen och varför.

 

Undervisningens upplägg:

Vi ser på filmer.

Vi läser texter och svarar på frågor.

Vi har diskussioner.

Vi gör en Kahoot.

Vi ritar på kartor.

 

Du visar dina kunskaper genom:

Din förmåga att delta i diskussioner om geografi.

Din förmåga att svara på frågor ur en text.

Din förmåga att använda dig av de geografibegrepp vi pratat om.

Din förmåga att skapa frågor och svara på andras i en Kahoot.

Din förmåga att förklara hur en vulkan och en jordbävning uppstår.

Din förmåga att förklara skillnaden mellan en tematisk karta och en topografisk karta.

Du visar på en karta hur människor befolkat jorden.

Du visar på en karta vilka världsdelarna och världshaven och är och var de ligger.

Din förmåga att visa var på jorden det bor flest människor och berätta om någon anledning till detta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: