Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplicera och dividera

Skapad 2018-11-20 13:45 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Hur hänger multiplikation och division ihop? Hur kan vi tänka för att räkna ut ex. 10 x 13 och 100 x 6. På vilka olika sätt kan vi lösa ett problem?

Innehåll

Utgångspunkt

Kunskaperna i multiplikation, division och problemlösning är mycket blandade. En del elever är osäkra på multiplikations- och divisionsbegreppet, andra är stensäkra och kan alla tabellerna 0-12. En del kan lösa problem och beskriva tillvägagångssätt medan andra tänker fram en lösning i huvudet och har svårt för att samtala om hur de gjorde.

 

begrepp: multiplikation, division, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot

 

Konkretisering av målen

se matris

 

 

 

 

Genomförande

1. Tabellträning multiplikation samt problemlösning (sker under hela arbetsperioden)

2. Multiplikation med 10 och 100

3. Multiplikation med andra tal som slutar på 0.

4. Division med 10 och 100

5. Division av andra tal som slutar på 0.

Material: Spel och övningar utifrån skolplus, elevspel, egna tankar och matteappen och uppgifter utifrån matematikboken "koll på matematik".

 

Dokumentation och bedömning

Dokumentation görs genom samtal under problemlösningssituationer samt skriftligt prov under senare delen av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6

Matriser

Ma
Multiplicera och dividera

ännu ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
Multiplikation och division
 • Ma
Jag har ännu inte förmåga att förstå och använda begreppen multiplikation, division, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot i sammanhang som du känner väl till.
Jag har visat att jag har förmåga att förstå och använda begreppen multiplikation, division, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot i sammanhang som jag känner väl till.
Jag har visat att jag har förmåga att förstå och använda begreppen multiplikation, division, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot i bekanta sammanhang.
Metoder
Gör beräkningar och lösa rutinuppgifter i multiplikation och division
 • Ma
Jag har ännu inte förmåga att lösa uppgifter i multiplikation och division (tabellerna 0-10 samt multiplikation och division med 10, 100 och andra tal som slutar på 0).
Jag har visat att jag har förmåga att lösa uppgifter i multiplikation och division (tabellerna 0-10 samt multiplikation och division med 10, 100 och andra tal som slutar på 0).
Jag har visat att jag har förmåga att med säkerhet lösa uppgifter i multiplikation och division (tabellerna 0-6 (v.51) samt multiplikation och division med 10, 100 och andra tal som slutar på 0).
Problemlösning
Lösa problem med hjälp av matematik
 • Ma
Jag har ännu inte förmåga att lösa problem och använda mig av strategier som oftast fungerar.
Jag har visat att jag har förmåga att lösa problem (ex. en äng är 25 m lång och 15 m bred. Du ska sätta upp ett staket med stolpar runt ängen med 5 m mellan varje stolpe. Hur många stolpar behöver du?) och använda mig av strategier som oftast fungerar (ex. rita, gissa och prova eller använda mönster och tabeller).
Jag har visat att jag har förmåga att lösa problem och använda mig av strategier som fungerar väl till problemet.
Uttrycksformer
Använda matematiska uttrycksformer
 • Ma
Jag har ännu inte förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för hur du har löst ett problem och uttrycka mig med bilder, symboler eller tabeller på ett sätt som oftast fungerar.
Jag har visat att jag har förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för hur jag har löst ett problem (vissa av stegen i lösningen kan saknas) och uttrycka mig med bilder, symboler eller tabeller på ett sätt som oftast fungerar.
Jag har visat att jag har förmåga att på ett tydligt sätt både muntligt och skriftligt beskriva (alla delar av lösningen ska finnas med) hur jag har löst ett problem och uttrycka mig med bilder, symboler eller tabeller på ett sätt som fungerar.
Resonemang
Resonera om resultatens rimlighet
 • Ma
Jag har ännu inte visat att jag har förmåga att resonera om resultatens rimlighet samt ge förslag på andra sätt att lösa samma problem.
Jag har visat att jag har förmåga att resonera om resultatens rimlighet (i exemplet ovan: är 16 rimligt? Ja för det är ungefär ca 5 stolpar per sida (lite färre) och ängen har 4 sidor.) samt ge förslag på andra sätt att lösa samma problem.
Jag har visat att jag har förmåga att resonera om resultatens rimlighet (i exemplet ovan med ängen: är 16 rimligt? Ja, för 16*5=80 och omkretsen är 25+25+15+15=80) samt ge förslag på andra sätt att lösa samma problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: