Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Känslor- i tre spår

Skapad 2018-11-20 14:14 i Tunaparkens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola

Innehåll

 

Genom forumteater(pedagoger)vill vi ge barnen möjlighet att samtala om hur man är mot varandra, fundera över etiska dilemman och lyssna på varandras tankar. Genom att barnen själva får dramatisera får barnen öva sig i att uttrycka sig med kroppen och våga!

 

Alla barn ska få verktyg för att kunna säga nej och få värna om rätten till sin egen kropp. Genom undervisning med ”Stopp min kropp”.

 

Vi vill ge barnen dagliga tillfällen att lyssna till sagor och berättelser för att själva kunna fantisera och skapa egna berättelser och sagor.

 

Genom dagliga ”Pandamöten” vill vi ge barnen möjlighet att få berätta om sådant som är viktigt för dem, samt uttrycka sina tankar och åsikter i olika frågor.

 

Genom att använda oss av barnens intresse för ”sommarskuggan” kan vi ge dem utmaningar inom läs- och skriv och utmana dem i att kommunicera med sommarskuggan.

 

Genom att använda, lightbot, bluebot och andra typer av programmeringspel vill vi att barnen ska få öva sig i att sortera, få en förståelse för att instruktioner behöver göras i en viss ordning, få djupare kunskap om symboler, t.ex. pilar, och att det också är ett slags språk. Samt träna höger/vänster och riktning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: