Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 3

Skapad 2018-11-20 14:14 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Ett arbete om religionerna: kristendom, judendom och islam.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Vad handlar religion om? Vad tror vi på? Många människor i världen tror på en Gud eller flera. Många gånger grundar sig våra traditioner på den religion vi tror på. Du kommer få förståelse för vad religion är och att alla människor kan tro olika. Vi ska också reflektera över likheter och skillnader mellan olika religioner.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Utveckla kunskap om religioner och andra livsåskådningar i egna samhället och på andra håll i världen.
 • Eleven ska uppmärksammas på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör

 

Beskrivning av arbetsomådet

Du kommer lära dig om kristendom, judendom och islam genom att vi:

 • ser film
 • har högläsning
 • läser faktatexter
 • För samtal om olika religioner och deras traditioner

Du kommer lära dig om traditioner och olika heliga platser. Vi kommer studera likheter och skillnader i de tre religionerna.

Du kommer att dokumentera ditt arbete genom bild och texter. 

Vi kommer att diskutera livsåskådningar och moraliska frågor.

Vi kommer att ta del av några berättelser från de olika religionernas skrifter.

Bedömning av arbetsområdet

Jag kommer bedöma att du kan:

 • beskriva de tre olika religionernas symbol.
 • beskriva några platser för religionsutövning.
 • berätta om några traditioner från varje religion.
 • enkelt återge någon berättelse från varje religion.
 • muntligt diskutera olika livsfrågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: