Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Rörelse i Gymnastiksalen

Skapad 2018-11-20 14:16 i Njutångers förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:  Normer och värden - Teknik

Tidsperiod: November ,December 2018

Förskolans namn: Njutångers Förskola 

Grupp: Blåklockan och Rödklövern

Barnens ålder: 3-4 år

År och datum: 2018-11-12

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Utveckling och lärande:

Teknik: Programmering 

Matematik: Rumsuppfattning, antal 

Normer och värden:  öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

Vilka målområden i läroplanen berörs? 
Teknik :Vi kommer att jobba med analog programmering genom olika lekar där vi benämner att barnen blir programmerade till att göra olika uppgifter . Vi benämner ordet programmering så barnen blir medvetna om vad ordet har för betydelse. Barnen kommer även att få testa att programmera  sina vänner .

Matematik: Vi kommer att jobba med att benämna lägges ord och antal genom olika lekar. 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?

Utveckling och Lärande: 

Utveckla sin identitet och känna sig trygg i den,

utveckla sin skaparförmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser,tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik och dans och drama.

Teknik: Vi vill få barnen medvetna om vad Programmering är.

Matematik: Vi vill lära barnen rumsuppfattning och antal (10).

Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

 Normer och värden:  Vi vill att barnen skall visa respekt, solidaritet och ansvar, glädje.

Hur kommer arbetet att läggas upp?

 Barnen är indelade i två grupper och går på rörelse varannan vecka. Barnen kommer att få byta om och även duscha om de vill göra det. 

Uppvärmning:

Till Låten Spring, spring runt i ring

Huvudprogram:

Kom alla mina vänner, hur då ?

Sagan om det stora bergatrollet!

Tokighetssången

Avslappning:

Koka spagetti 

 

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper?

Hur görs barnen delaktiga?  Alla barn är med utifrån sina förutsättningar och vi pedagoger är med och stöttar och uppmuntrar barnen till att vara delaktiga.

Vem är ansvarig? Anneli Larsson har huvudansvaret men vi övriga pedagoger delar ansvaret med henne och ska kunna gå in och leda aktiviteten om hon är frånvarande en dag.Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Spaltdokumentation i hallen, dokumentationsväggar på avdelningen, lärlogg i unikum  Planeringen upprättad av:

Marie Svanström

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför?

-

 

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: