👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv

Skapad 2018-11-20 14:24 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Närheten till naturen är viktig för människan. I det här avsnittet ska vi lära oss varför. Vi kommer även lära oss om metoder och redskap för friluftsliv, Lära sig att bygga vindskydd, laga mat på spritkök och göra knopar samt vilka regler som gäller när man vistas i naturen, samt orientering och olika aktiviteter i naturmiljö.

Innehåll

 

Centralt innehåll:

 • Metoder och redskap för friluftsliv
 • Friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga
 • utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation
 • säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv. 

Planering:

v.36-39 Intro Friluftsliv, Planering av Hajk, Stadsorientering, vindskydd, HLR

v.40 Examination friluftsliv- heldagshajk

v.42 Examination Kulturella och sociala aspekter på friluftsliv. 

  

 

Att läsa:

 

 

 

 

Uppgifter

 • Is-kunskap

 • Friluftsliv och HLR

 • Kulturella och sociala aspekter på friluftsliv

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
  Idr  A
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
  Idr  C
 • Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
  Idr  E

Matriser

Idr
Friluftsliv och orientering

Friluftsliv

E
C
A
Rörelsekvaliteter i naturmiljöer.
Praktiskt friluftsliv och orientering
Du kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.
Du kan med säkerhet och goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.
Du kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.
Friluftslivets betydelse
Friluftslivets betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
 • Idr  -
I samband med det beskriver eleven översiktligt friluftslivets betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
I samband med det beskriver eleven utförligt friluftslivets betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
I samband med det beskriver eleven utförligt och nyanserat friluftslivets betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Kulturella och sociala perspektiv
Sociala och kulturella aspekter på friluftsliv
Du diskuterar översiktligt friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen
Du diskuterar utförligt friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen
Du diskuterar utförligt och nyanserat friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen
Säkerhet i samband med friluftsliv.
HLR Livräddning Skadehantering
 • Idr  -
Du kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Du kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Du kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.