Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande texter - en tidningsartikel

Skapad 2018-11-20 14:40 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 5 Svenska
Du kommer att få lära dig att skriva en tidningsartikel. Hur den är uppbyggd med rubrik, ingress och brödtext. Vilka språkliga drag den har, till exempel allitterationer och verb i preteritum. Du kommer också att få lära dig skillnaden mellan fakta och åsikt.

Innehåll

 

Vad ska du kunna?
•  Förstå syftet med en återberättande text (en tidningsartikel) samt veta hur man känner igen en sådan (Förförståelse/förkunskaper)

•  Lära sig hur en återberättande text (en tidningsartikel) är uppbyggd och hur innehållet kan presenteras (Steg 1)

•  Lära sig vilka språkliga drag som används i en tidningsartikel, som verb i preteritum, beskrivande verb,  ord, direkt och indirekt tal samt lära sig skilja på fakta och åsikt (Steg 2)

•  Öva på det de lärt sig på Steg 1 och 2 samt tillsammans i klassen/gruppen skriva en artikel om ett barn som kommit bort från förskolan (Steg 3)

• På egen hand kunna planera och skriva en tidningsartikel (Steg 4)

 

Hur kommer du att träna på detta?
 Förförståelse/förkunskaper: Eleverna tittar på och läser olika tidningsartiklar, dramatiserar nyhetsuppläsning, parar ihop rubrik och text eller bild och text osv.

•  Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en tidningsartikels innehåll, syfte och struktur.

•  Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som används för att skapa intresse, som slagfärdiga rubriker, sammanfattande ingresser, partiskhet/opartiskhet och direkt/indirekt tal.

•  Steg 3: Eleverna läser och bedömer två texter om samma händelse. Eleverna skriver ensam eller i par en artikel om ett barn som försvunnit på en utflykt och använder då det de lärt sig på Steg 1 och 2. 

•  Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en text samt bedömer den tillsammans med sin lärare

Hur kommer du att få visa vad du lärt dig?
Genom att skriva en egen tidningsartikel.

Tips
Zick zack Skrivrummet s. 8-25

https://www.inlasningstjanst.se/

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Kunskapkrav svenska åk 4-6

Insats krävs
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Skriva texter
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Eleven kan skriva en återberättande text med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva en återberättande text med tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
 • Sv  4-6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: